Χάρις ὁ Λίνδιος.

Ἕνα πρόσωπο ποὺ δὲν γνωρίζουμε, διότι δὲν μᾶς τὸν ἔμαθαν οἱ δάσκαλοι καὶ τὸ ἐκπαιδευτικό μας σύστημα. 
Ἕνας ἄνδρας, καλλιτέχνης, μαθητὴς τοῦ Λυσίππου, ποὺ  ἄφησε τὸ στίγμα του στὴν Πατρίδα μας μὲ τὸν δικόν του τρόπο. 

συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply