Ὁ Σαμαρᾶς ξεπληρώνει γραμμάτια.


Κα  πολ ργησε, δ πο τ  λέμε.

Κάποτε, ρριξε μίαν κυβέρνησι. Καλς; Κακς; Πάντως τότε σχυρίστηκε πς ταν περισσότερο πατριώτης π κομματόσκυλο. Κα σως ν ταν. Τολάχιστον τσι πίστευε!!!
Σήμερα μως, μόλις δύο δεκαετίες μετά, Σαμαρς εναι κόμη στ πολιτικ προσκήνιο.Δλα δή, ντ ν βάλ στραβ τ καπελάκι του κα ν κάτσ στ σπίτι του, διότι δν ταν πιθυμητς π τ σύστημα, χι μόνον παραμένει στ δρώμενα, λλ σκε κα όλους.

χω ρχίσει φυσικ ν ναρωτιέμαι γι τ εδος το θους του. Γι τ μέγεθος τν φραγμν του. Γι τς ξίες του. Γι τν κριτική του σκέψι. Γι τν κανότητα ντιλήψεώς του. Γι τ μυαλό του τ διο… 
Κα δυστυχς, πιστεύω πς χει τόσο μεγάλην λοβοτομή, πο ντιλαμβάνομαι πς σα κι ἐὰν κάνουμε, σα κι ἐὰν το γράψουμε, σα πιχειρήματα κι ἐὰν το παρουσιάσουμε, ντωνάκης θ παραμείν! 
Ατς πο κάποτε κανε να πολιτικ λθος κα τώρα πληρώνει ατ τ λθος. ρθότερα, ξαργυρώνει τν «νοχ» κάποιων στ πρόσωπό του!!!

Βέβαια, ἐὰν κρίνουμε π τ γεγονς τς παραμονς του στ δρώμενα, θ ποψιαστομε  σως πς δν μπορε κάποιος χθρς το συστήματος ν παραμέν ντός του. Μήπως δλα δή ρνησίς του τότε νά στηρίξ τήν Μητσοτακική γραμμή, ταν πλς στάχτη στά μάτια μας, πρό κειμένου νά τόν νεχθομε καί νά μς τόν φορτώσουν σήμερα;

Πολλ παιχνίδια μο παίζει τ μυαλό μου κα δν φταίει ατό. 
Μ χουν «κπαιδεύσει» στ ν παραμένω καχύποπτη κα δύσπιστη. Τόσες δεκαετίες ποτιστήκαμε μόνον μ ψέμματα. Πο νά βρ κάποιος λήθειες; Πς νά τίς  ναζητήσ; Θά τίς πιστέψ χι; Κι άν πάρχουν, μήπως εναι τόσο βρωμισμένες πού παψαν νά εναι λήθειες;

Δν χουν συνειδητοποιήσει πόσο νίκανοι εναι, λλ τατοχρόνως παραμένουν τόσο βαθει χωμένοι μέσα στος φόβους τους, πο ντιδρον πολύτως πάκουα!!! ς ριστα κπαιδευμένα σκυλάκια!   χουν τόσο πολ πείσει τος αυτούς τους, πο τ ατονόητα πλέον γι ατος εναι νύπαρκτα! Πρς τοτο κα δρον πως δρον!

Μς θεωρον πίσης λους νικάνους ν διαχειρισθομε τ σα μς φορον. Κα σως ν χουν ς ναν βαθμν δίκαιον, τολάχιστον γι μίαν μεγάλη μερίδα το πληθυσμο, λλ κριβς σ ατ βασίζεται μονομέρειά τους κα νικανότης τους ν ντιληφθον κα ν συνειδητοποιήσουν τς ριακς γραμμές.  
Σαφς κα δν μπιστευόμαστε στν σχετο τ θνικά μας θέματα. τ οκονομικά! τ πεπαιδευτικά! λλ μήπως τά μπιστεύόμαστε στόν ντωνάκη καί στούς μοίους του; 
Τί σημαίνει μως ατό; Θά φήσουμε τήν χώρα νά βουλιάξ πε δ πάρχουν γύρω μας τόσοι καί τόσοι σχετοι; Μήπως νά τό πιάσουμε νάποδα;

Πο εναι ο χρήσιμοι; Γιατί κάποιο κομματόσκυλο, κραα φιλόδοξο κα φιλοχρήματο, νά εναι πιό χρήσιμο γιά τήν κοινωνία πό κάποιον πού διαβι μέ θος καί ρχές καί τό ποδεικνύει καθημερινς;
Γιατί  να σιχαμερό σκουλήκι τς τοκογλυφίας νά χ δικαίωμα προσβάσεως στά δημόσια ταμεα, τήν στιγμή πού τόσοι καί τόσοι ντιμοι χουν ποδείξει πολλάκις τίς κανότητές τους καί στά οκονομικά το οκου τους καί στά οκονομικά τν πιχειρήσεών τους;
Γιατί  τό κάθε τυχάρπαστον καί σχετον γύναιον νά διαχειρίζεται ζητήματα τόσο νευραλγικά, πως τς παιδείας, τήν στιγμή πού τόσοι σχετικοί, πεπαιδευμένοι καί θικοί σιωπον ν μέσ τρομοκρατίας; 

άν κόμη Σαμαρς, GAP, Καρατζαπαίρνης, λέξης, λέκα, Φώτης, λέκος, Μιχάλης, Ντόρα πιστεύουν (διότι τ πιστεύουν!!!) πώς μες εμαστε νίκανοι νά κρίνουμε καί νά ποφασίσουμε, γιατί δέν κάνουν τόν κόπο νά κυττάξουν δίπλα τους; Πίσω τους; μπρός τους;
Μήπως βλέπουν νικάνους ν οσιαστικς βλέπουν πρόσωπα πού δέν μπιστεύονται γιά νά τούς κάνουν τίς βρωμοδουλειές τους;   Μήπως νάγκη τους νά συγκεντρώνουν αλές κολάκων γύρω τους, εναι τέτοια πού τούς χει κάνει τήν σκέψι σοπα; Μήπως τό πρόβλημα εναι μόνον στό μυαλό τους κι χι στήν πραγματικότητα;

Προσωπικς δν πιστεύω σ κινήσεις πανικο, πως καλν ραν ατς πο χουν ξεκινήσει γύρω μας. Πιστεύω μως βαθύτατα σ νθρώπους μ συγκροτημένη σκέψι, μ καθαρ συνείδησι κα σίγουρα διόλου προβεβλημένους. 
Τ σύστημα δν προβάλλει κάτι πο δν γκρίνει, κόμη κι ἐὰν τ θεωρ ς ναν βαθμ χρήσιμο γι ν δημιουργ ντίποδες κα πίπλαστες σορροπίες. 
Τ σύστημα χρειάζεται στρατιτες πο φαρμόζουν κάθε ντολή δίχως ντιρρήσεις.
Στ πρόσωπα τν παραπάνω τος χει βρε.
Κι ατο μ τν σειρά τους δημιουργον νέους στρατούς. 
Μν ξεγελιόμαστε. 
Κανένας Σαμαρς δν θ νοιαστ ελικρινς κι ντίμως γι τ καλ το τόπου κα τν νθρώπων μας, ἐὰν ατ δν ξυπηρετ τ σύστημα. 
Πρς τοτο θ πά σπίτι του θ λειτουργ ς παπαγλος. 
Κι Σαμαρς εναι κόμη νας παπαγλος. 
Κακς κάποιοι ργησαν ν τ καταλάβουν. 
Πς θά μποροσε νά εναι διαφορετικά;

Φιλονόη.

Υ.Γ. που σύστημα βλτε ,τι θέλετε. Βλτε τράπεζες, βλτε κοσμοεξουσιαστές, βλτε θεούς… Δν χει καμμίαν σημασία! λοι στν διαν πλευρ εναι! Το χθρο!  

Σημείωσις:

δέα γι τ παραπάνω  λήφθ π μίαν σημείωσιν τς Μαρίας, καθς κα φωτογραφία. 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Leave a Reply