Ὁ Ἀντωνάκης καὶ ἡ περικεφαλαία.Ἄκου   Ἀντωνάκη…
Ἢ ὀρθότερα, διάβαζε Ἀντωνάκη…
Διότι Ἀντωνάκη, εἶτε ὑπάρχῃς εἶτε δὲν ὑπάρχεις, ἐμεῖς ἕνα καταλάβαμε:

αὐτοὶ κάνουν βαροῦν τὸ ντέφι κι ἐσὺ χορεύεις! Εἶτε ὡς νεκρὸς εἶτε ὣς ζωντανός!

συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply