Μία ἡλιακή καταιγίδια πού ἀλλάζει δρομολόγια;

H «κολασμένη» φλόγα διακρίνεται πάνω και δεξιά στην εικόνα που έστειλε το Hinode

Οἱ ἡλιακὲς καταιγίδες συμβαίνουν δίχως νὰ μποροῦν οἱ ἐπιστήμονες νὰ καταγράψουν τὰ αἴτιά τους. Συμβαίνουν σκέτο! 
Κάποτε, ῥωτῶντας ἕναν φίλο φυσικὸ γιὰ τὰ αἴτιά τους, ἔλαβα τὴν ἐξῇς θαυμασία ἀπάντησι: «μὴν φοβᾶσαι»!!!!
Τὸ θέμα μου ὅμως δὲν  ἦταν ὁ φόβος ἀλλὰ  ἡ ἀνάγκη μου γιὰ γνώσι. Δὲν μὲ ἐκάλυψε λοιπόν. 

συνέχεια

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply