20.000.000 ἐτῶν λίμνη στὴν Ἀνταρκτική!


 

Στοὺς ἐρευνητὲς πῆρε τριάντα χρόνια γεωτρήσεων διότι τρυποῦσαν πᾶγο τεσσάρων χιλιομέτρων πρὸ κειμένου νὰ φθάσουν στὴν λίμνη ποὺ εὐρίσκεται κάτω ἀπὸ αὐτόν. 

Τὸ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ ὅλα εἶναι ὅ,τι  μυστικὰ ἑκατομμυρίων χρόνων θὰ ἀποκαλυφθοῦν δίχως νὰ ὑπάρξῃ ζημιὰ στὸ οἰκοσύστημα τῆς λίμνης:

«Τὴν Κυριακὴ 5 Φεβρουαρίου οἱ ἐπιστήμονές μας στὸν πολικὸ σταθμὸ  Vostok  τῆς Ἀνταρκτικῆς ὁλοκλήρωσαν τὴν γεώτρησιν σὲ βᾶθος 3.768 μέτρα κι ἔφθασαν στὴν ἐπιφάνεια τῆς παγετώδους λίμνης ποὺ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸν πᾶγο», 

συνέχεια

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply