Πήξαμε στοὺς «ἀντιστασιακούς»!!!

Τόσο δούλεμα δὲν ἔχει ξαναγίνει στὸν τόπο! 
Τί εἶναι ἐτοῦτοι μωρέ; 
Τί ῥόμπες ξεκούμπωτες εἶναι ἐτοῦτες;

Πόσοι θά ψηφίσουν; Πόσοι δέν θά ψηφίσουν; Μᾶς ἐπεξεργάζονται;
Γιατί δέν σηκώνεται ἕνα κόμμα ὄρθιο νά πάῃ νά παραιτηθῇ καί νά ῥίξῃ τήν βο(υ)λή νά τελειώνουμε μέ τήν παράστασι;
Τί σκατά ἔχουν στό κεφάλι τους; Μόνον τήν μέριμνα γιά τήν καρέκλα τους;
Ἂει σιχτίρ προσκυνημένοι! Γελοιοδέστεροι τῶν τσαρλατάνων γίνατε!
Παραιτήσεις σοῦ λένε… Παραιτήσεις εἶναι αὐτά; Ἀπό ποιό πρᾶγμα παραιτεῖστε; Ποιός σᾶς ἀναγνωρίζει;
Ἔξαφνα κάποιοι ἀπέκτησαν συνείδησι; Ποιός τήν ἔχασε γιά νά τήν βροῦν αὐτοί; Σέ ποιόν τά λένε αὐτά; Σέ ἐμάς; Στόν καθρέπτη τους; Σέ ποιόν;
Ἂκου παραιτήσεις! Ἀντὶ νὰ ἀποχωρήσουν ἐν τελῶς καὶ διὰ παντὸς ἀπὸ ἐτοῦτο τὸ ἄθλια σκηνοθετημένο τραπεζικὸ παραμάγαζο,  μᾶς ἐπεξεργάζονται. 
Οὖστ… Οὖστ.. Οὔστ… Τιποτένιοι!
Ἀνύπαρκοι… Μολυσματικὴ σκόνη τῆς ἱστορίας…
Οὔστ…. Οὔστ… Οὔστ…..

Φιλονόη.

(καὶ κάθε σκεπόμενος-ναὶ τὸ πάθαμε κι αὐτό-Ἕλλην! Φτυσμένους σᾶς ἔχουμε!!! Περισσότερο δὲν γίνεται!!!)

(Visited 17 times, 1 visits today)




Leave a Reply