Τὸ θρίλερ μὲ τὴν Carrefour μόλις ξεκίνησε!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν στὸν ἄρθρον μας μὲ τίτλον  Εὰν ἡ CARREFOUR πάῃ γιά πτώχευσι….    παρουσιάσαμε τὰ πρῶτα γνωστὰ προβλήματα ποὺ ἔχει δημιουργήσει ἡ ἐταιρεία στὴν ἀγορά. 

Προβλήματα ὅμως ποὺ ὁδηγοῦν σὲ βεβαιωμένη (ἴσως καὶ ἐσκεμμένη) πτώχευσι μὲ φυσικὸν ἐπόμενον τὴν καταστροφὴ δεκάδων μικρῶν καὶ μεγάλων παραγωγῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν. 


Σήμερα παρουσιάζουμε τὰ ἀσφαλιστικὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται πρὸ κειμένου νὰ προληφθῇ ἡ πτώχευσις.


συνέχεια


(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply