Ἀπαγορεύεται ἡ φύτευσις;

Γιατί ἄρα γέ; 
Μήπως θά μᾶς μολύνῃ τό ἔδαφος; 
Μήπως θά μᾶς δηλητηριάσῃ;

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply