Ξεχνᾶμε τὸν συμβατικὸ πόλεμο!

Τὸ γράφουμε ἐδῶ καὶ καιρό! 
Τώρα πιὰ πασχίζουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸν ἔλεγχο τῆς σκέψεώς μας.
Ἤδη τὸ ἐπέτυχαν μέσα στὴν διάρκεια τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, μὲ τὴν τόση τηλεόρασι, τὰ σάπια πρότυπα καὶ τὴν παραπληροφόρησιν.
Μία προσπάθεια λοβοτομήσεως, ποὺ ξεκίνησε ἐδῶ καὶ πάρα πολλοὺς αἰῶνες ἀλλὰ θὰ κλείσῃ ὅταν θὰ λειτουργοῦν τὰ πάντα πρὸς τὴν κατεύθυνσι τῆς ὑποταγῆς τοῦ Ἀνθρώπου. 
Ἄλλως τε, μὴν ξεχνιόμαστε. Εἶναι προτιμότερον νὰ ἔχουν στὴν διάθεσίν τους ἀπολύτως πειθήνια ὄργανα, παρὰ ἐντάσεις καὶ ἀντιδράσεις καὶ ἀντιλόγους.  Πληθύναμε… Ἄρα κινδυνεύουν!
Μία καὶ τὸ ἀναφέραμε, ἤδη ἔχουν περάσει στὴν δημιουργία μηχανῶν τέτοιων ποὺ ἀντικαθιστοῦν σχεδὸν ἀπολύτως τὸν ἄνθρωπο. 
συνέχεια

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply