Δὲν ὑπάρχει κενὸν ποὐθενά!


Η κοσμική ύλη είναι παντού στο Διάστημα ενώνοντας τα κοσμικά σώματα

Τί μάθαμε λοιπόν σήμερα; 
Τί ἰσχυρίζονται πλέον οἱ ἐπιστήμονες; 
Δέν ὑπάρχει τό κενόν; Ἀλήθεια; 
Καί γιατί τόσα χρόνια μᾶς πιπίλιζαν τήν ἀντίληψι μέ τήν ὕπαρξιν τοῦ κενοῦ;
Πῶς διαδιδόταν τόσους χρόνους τό φῶς ἄνευ ὕλης; Ἔπαψε ποτέ νά εἶναι κύμα; Τό κύμα δέν χρειάζεται κάποιον μέσον γιά νά διαθοθῇ;
Καλά, τόσοι δάσκαλοι ἀκυρώνονται; 

συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply