Ποιά θά εἶναι ἡ ἑπομένη «κυβέρνησις»;

 

Ὅλο ἐμπόδια στήνουν οἱ εὐρωΠέη, ὄχι γιά νά μή μᾶς δώσουν τό δάνειο. Θά τό δώσουν, ἀκριβῶς, ἐπειδή ξέρουν πολύ καλά ὅτι ἀδυνατοῦμε νά τό πληρώσουμε καί θά ἔρθουν νά τό πάρουν σέ εἶδος. Τότε θά «φᾶνε» καλά. Ἄς κοπιάσουν.

Στήνουν ἐμπόδια διότι ξέρουν τί τούς περιμένει. Ξέρουν ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός δέν ἐξαγοράζεται ὅπως οἱ πολιτικοί του – νά μή πῶ «ἡγεσίες του» εἶναι βαρειά λέξις καί δέν τούς ταιριάζει – καί δέν θά εἶναι εὐκολο, ὅταν ἀποκατασταθῇ ἡ νομιμότης στήν Ἑλλάδα – πού εἶναι θέμα μικροῦ χρόνου, πλέον – νά διεκδικήσουν τά κλεμένα. 

Μοῦ κάνει ἐντύπωσι τό γεγονός ὅτι δρομολογοῦν ἐκλογές καί μάλιστα γνωρίζουν, ἀπό τώρα, ποιά θά εἶναι ἡ ἑπόμενη «κυβέρνησις»! (Τό κυβέρνησις σέ εἰσαγωγικά, βεβαίως. Ἄλλοι κυβερνοῦν, στήν κυριολεξία, τήν Ἑλλάδα, ἐδῶ καί πολύ καιρό).Ἀλλοιῶς, τί σημαίνει τό πρωτοσέλιδο τοῦ ΔΟΛ; (εἰκόνα τοῦ ἄρθρου).

Κατά τά ἄλλα θά ἐκφρασθῇ ἡ λαϊκή «βούλησις». Μᾶλλον, φοβοῦνται τήν λαϊκή ὀργή.

Νά μᾶς ζήσῃ ἡ δημοκρατία μας.

Ποιά θά εἶναι ἡ ἑπομένη «κυβέρνησις», λοιπόν. Ῥωτῆστε τό συγκρότημα Λαμπράκη. Αὐτοί ξέρουν.

Μινώταυρος

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply