Κίνημα ἀδιαβάστων βο(υ)λευτῶν!!!


Δὲν διάβασαν μνημόνια καὶ δανειακὲς συμβάσεις καὶ γενικῶς κάθε «νομολογία» ποὺ (ἀκατάπαυστα) ψηφίζουν, διότι ἁπλούστατα εἶχαν ἄλλες ὑποχρεώσεις!!! (Μεταξύ μας, παίζει καὶ ἡ περίπτωσις νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονταν τὰ γραφόμενα… )

συνέχεια

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply