Ἒ ὄχι καὶ κλοπὴ στὴν ἀρχαία Ὀλυμπία!

Τί θά γίνῃ τώρα; Θά περιμένουμε νά ἔλθουν καί νά μᾶς πάρουν τήν Ἀκρόπολη; 
Παπουτσῆ, σὲ ἐσένα γράφω. Ποῦ εἶσαι; Μόνον γιά καταστολή ἐπισήμως πληρώνουμε τήν ἀστυνομία; Νὰ σὲ δῶ τώρα ποὺ δὲν ἔχεις λαμβάνειν ἀπὸ ἐμᾶς πῶς θὰ τοὺς πληρώσῃς! Μέ τά δανεικά; Τί λές; Θά τά καταφέρῃς;

Ἂει σιχτὶρ προσκυνημένοι… Τίποτα δὲν ἀφήσατε ὄρθιο! Τίποτα!
Ἂει στὰ τσακίδια σας! Ἒως ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!

συνέχεια


(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply