Θὰ μπουκάρουμε, κρᾶτα τσίλιες!

Δὲν γελᾶμε μὲ τὴν πραγματικότητά μας! Τὴν ἀντιλαμβανόμαστε καὶ πορευόμαστεἀναλόγως!

συνέχεια

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply