Ἕτοιμες οἱ βιολογικές ἐπιθέσεις;

Δυστυχῶς, τὰ σχέδιά τους καλὰ κρατοῦν! Δὲν τοὺς σταματᾶ τίποτα ἀπὸ τὴν προσπάθειά τους γιὰ ἀφανισμὸ μεγάλου τμήματος τῆς ἀνθρωπότητος. 
Τὰ ὅπλα τους σήμερα δὲν εἶναι πυρηνικά. Οὔτε χημικά!
Τὸν πλανήτη τὸν χρειάζονται κατὰ πολὺ  ἐλαφρύτερον ἀπὸ μερικὰ δισεκατομμύρια.

συνέχεια

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply