Ἐγὼ ὁ κουκουλοφόρος.

Ποιός εἶναι ὁ κουκουλοφόρος; Γιατί φορᾶ κουκούλα; Γιατί δέν τολμᾶ νά παρουσιάσῃ τό πρόσωπό του; Γιατί μέσα στούς κουκουλοφόρους κρύβονται λογιῶν λογιῶν φυλές τοῦ κόσμου ἐτούτου; Γιατί οἱ συλλήψεις ἀκολουθοῦνται ἀπό …ἀπολύσεις; 
Νομίζω πὼς πράγματι τὸ κράτος βολεύεται καὶ συντηρεῖ συστηματικὰ ἐτούτην τὴν πληγή. 
Ἄλλο κουκουλοφόρος κι ἄλλο ἀναρχικὸς κι ἄλλο ὁ ἐξαγριωμένος πολίτης ποὺ σπάει καὶ καταστρέφει. Αὐτὰ δὲν ταὐτίζονται σὲ καμμίαν περίπτωσιν. 
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα διόλου τυχαίως δὲν ὑπεισέρχονται στὶς εἰρηνικὲς διαδηλώσεις. Καὶ διόλου τυχαῖος δὲν εἶναι ὁ χρόνος ποὺ ἐπιλέγουν νὰ εἰσέλθουν… Καὶ ἐπίσης διόλου τυχαία δὲν εἶναι ἡ ἀντίδρασις τῆς ἀστυνομίας…

συνέχεια

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply