Κρεμάλες; Ποιός μίλησε γιά κρεμάλες;

Γιὰ κρεμάλες μιλοῦν μόνον ὅσοι δὲν πόνεσαν. Μόνον ὅσοι θεωροῦν πὼς ἡ κρεμάλα θὰ ἐπιφέρῃ ἰσορροπίες, δίκαιον καὶ ἀποκατάστασιν ζημιῶν. 
Πῶς μποροῦμε νά συζητᾶμε γιά κρεμάλες ὅταν αὐτοί δέν μᾶς κτυποῦν μίαν μόνον φορά;
Ὅταν καθημερινῶς σκοτώνουν λίγο λίγο; 
Πῶς θά ξεχάσω τόν παπποῦ πού στίς 10 τοῦ μηνός ξέμεινε ἀπό σύνταξι; 
Πῶς θά ξεχάσω τό παιδί πού λιποθύμησε ἀπό ἀσιτία; 
Πῶς θά ξεχάσω τόν ἄνεργο πού αὐτοκτονεῖ;
Πῶς  θά ξεχάσω τόν ἄστεγο; Τόν παγωμένο; Τόν ἀπελπισμένο;
Πῶς θά ξεχάσω ὅλον αὐτόν τόν ἀργό, καθημερινό, βασανιστικό θάνατο;
Τήν ἀγωνία;

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply