Προσοχή στά «Ἑλληνικά» προϊόντα πού κατασκευάζονται στά Σκόπια!

Τό παρακάτω προϊόν κατασκευάζεται στήν Π.Γ.Δ.Μ. ὅπως βλέπετε

Ὅταν λέμε ἑλληνικά προϊόντα νά κυριολεκτοῦμε. Πρῶτες ὕλες ἑλληνικές καί κατασκευή ἑλληνική,  ὄχι σάν τό παρακάτω δεῖγμα πού σᾶς παραθέτουμε.

Ἐξετᾶστε προσεκτικά τίς συσκευασίες τῶν πρϊόντων πού ἔχετε στά ντουλάπια σας κι ἄν δεῖτε κάτι ὕποπτο ὅπως τό παραπάνω, σκανάρετέ το ἤ φωτογραφίστε το νά τούς κάνουμε μαζί ῥόμπα.

πηγή

Υ.Γ. Τά Ἑλληνικά προϊόντα ἀρχίζουν άπό 520

(Visited 22 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Προσοχή στά «Ἑλληνικά» προϊόντα πού κατασκευάζονται στά Σκόπια!

  1. Ὁ ἀριθμὸς 520 δὲν ἀποτελεῖ ἀπόλυτον ἐγγύησιν ἑλληνικῆς κατασκευῆς. Καλὸν εἶναι νὰ διαβάζομεν καὶ εἰς τὴν συσκευσαίαν ὅτι τὸ συγκεκριμένον προϊὸν ἔχει παραχθεῖ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν δὲ κατὰ τὴν ὁποίαν ὑπάρχει ὁ 520 ἀλλὰ δὲν ἀναγράφεται τόπος κατασκευῆς ἤ παραγωγῆς τότε νὰ ἀποφεύγεται ἡ ἀγορά του. Τὸ προϊὸν αὐτὸ δὲν εἶναι ἑλληνικόν. Αὐτὴ εἶναι μία ὑψίστη ὑπηρεσία πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τοὺς ἐαυτούς μας.

Leave a Reply