Ἐπιστολή πρός Ἕλληνες ἢ πρός Ῥωμαίους;

Τὴν παρακάτω ἐπιστολὴ ἔλαβα ἀπὸ φίλο δίχως πηγή. Ψάχνοντας στὸ διαδίκτυο τὴν πηγή του, ἔπεσα ἐπάνω σὲ διάφορες ἀναρτήσεις, κάθε εἴδους καὶ λογικῆς. Τὴν πηγὴ τὴν βρῆκα ἀλλὰ ἔχει μεγάλη σημασία ὁ τρόπος ποὺ ἀντιμετωπίστηκε ἀπὸ διαφόρους θεοκρατουμένους καὶ θρησκειοπληγιασμένους. 
Ἡ ἐπιστολὴ, κατ’ αὐτοὺς πάντα, ἀπεθύνεται στοὺς Ῥωμαίους κι ὄχι στοὺς Ἕλληνες. 
Μία λογικὴ σκέψι πῆγαν νὰ κάνουν καὶ τὴν ἔχασαν στὴν πορεία τὰ καϋμένα. Διότι μόνον παγανιστὲς δὲν ἦταν οἱ Ῥωμαῖοι. Οἱ  Ῥωμαῖοι ὅσα ἔμαθαν τὰ ἔμαθαν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.  Γλώσσα, γραφή, σκέψι, λατρεῖες… 
Τί ἦταν οἱ Λατίνοι πρό τῆς ἐπαφῆς τους μέ τόν Ἑλληνικό πολιτισμό; Μήπως μία ἀκόμη ἔκφρασις τῆς βαρβαρότητος;

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply