Ὅπλον ἐπιστημονικῆς φαντασίας;

Ἢ γεγονός;
Διαβάζω μερικὰ περίεργα καὶ …ἀναστατώνομαι!
Γνωρίζω τὶς νοητικὲς ἱκανότητες τῆς φυλῆς μας, καθῶς καὶ τὴν τεχνολογική μας κατάρτισιν. 
Τὸ παρακάτω ὅμως τὸ παρουσιάζω μὲ ἐπιφυλάξεις. 
Ὄχι διότι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ συμβαίνῃ. Θὰ μποροῦσε.

συνέχεια

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply