Ἡ κλοπή, ἡ παραίτησις καὶ τὰ τρία πουλάκια.

Ένα χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα του 16ου αιώνα π.Χ., ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας, ήταν το πολυτιμότερο από τα αντικείμενα που άρπαξαν οι αδίστακτοι ληστές από το παλιό μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Φαίνεται μάλιστα πως ήταν ο βασικός τους στόχος, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι η λεία της ληστείας θα καταλήξει στην ανήλιαγη συλλογή κάποιου πάμπλουτου μανιώδους συλλέκτη αρχαιοτήτων! Το δαχτυλίδι ανήκε σε κάποιον ηγεμόνα της Άνθειας και χρονολογείται στη χρονική περίοδο 1580-1400 π.Χ..

Ένα χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα του 16ου αιώνα π.Χ., ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας, ήταν το πολυτιμότερο από τα αντικείμενα που άρπαξαν οι αδίστακτοι ληστές από το παλιό μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Φαίνεται μάλιστα πως ήταν ο βασικός τους στόχος, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι η λεία της ληστείας θα καταλήξει στην ανήλιαγη συλλογή κάποιου πάμπλουτου μανιώδους συλλέκτη αρχαιοτήτων! Το δαχτυλίδι ανήκε σε κάποιον ηγεμόνα της Άνθειας και χρονολογείται στη χρονική περίοδο 1580-1400 π.Χ..

Τίποτα δν εναι νάξιον λόγου. Τ τελευταο πετραδάκι χει λόγον πάρξεως στν τόπο του κι χι πουδήποτε λλο! Τ τελευταο στρακο τ πι ετελς ερημα πάρχει κάπου διότι κεπρεπε νπάρχ. ς μν λαμβάνουμε ς δεδομένα τγκλήματα κατ το πολιτισμο κα τς νθρωπότητος. Ναί, συνέβησαν, λλ ατ δν θωώνει τος γκληματίες. Θ πληρώσουν κα μάλλιστα θ πληρώσουν πως τος πρέπει!

χουμε να σύστημα διακυβερνήσεως στλλαδοξεφτιλιστν ποπαξιεν τελς κάθε κφρασι πολιτισμο, πολλ δ μλλον τν στορική μας κληρονομιά.
παραίτησις Γερουλάνου (πο φυσικ δν γινε δεκτή!!!) ρχεται γι νποδείξ  μίαν κόμη φορά, πς τ μοναδικό τους μέλημα εναι εκόνα τους πρς τξω, καδίως πρς τ ξένα ΜΜΕ. Βλέπετε, δν χουν ζόρι γι τν πόλυτο παξίωσι πο βιώνουν ντός τς χώρας. χουν τν βαθυτάτη πεποίθησιν πς λα διορθώνονται μ τ χρμα.
Κούνια πο τος κούναγε.

Γιατί σχυρίζομαι κάτι τέτοιο;
Μ διότι ἐὰν εχε φιλότιμο Γερουλνος θ εχε παραιτηθεπ τν πρώτη μέρα ποποκαλύπτουμε τ σκάνδαλα στποα μπλέκεται. λλσο τ σκάνδαλα παραμένουν ντς τς λληνικς γορς, δλα δή εναι γισωτερικ κατανάλωσι, λα βαίνουν καλς. Τρία πουλάκια κάθονται στν αλή τους. Κι μες χολοσκμε. Κα πολιτισμός μας θάβεται λο κα βαθύτερα.

Δν πρχαν χρήματα γι φύλαξι λλπρχαν γι ν δοθον σ συμβούλους, φίλους τους… Δν πρχαν χρήματα γι φύλαξι λλπρχαν γι ν δοθον σδιαφημίσεις στν σελίδα τς μαμς Μαργκερίτ.. Δν πρχαν χρήματα γι φύλαξι λλπρχαν γι ν πληρώνουμε μες (κι χι πως πιτάσσει τ διεθνς κατεστημένον, θικ κα λογική) τς κθέσεις τς μαμάκας του κα το Μοσείου ποκπροσωπε στς μερικάνικες μεγαλουπόλεις. Τόση συνείδησις σέ να μόνον πρόσωπο; Καί δέν γινε δεκτή παραίτησις; Γιατί; Γιά νά ξακολουθήσ τά δια; μήπως διότι δέν θά βρον χειρότερον πό τόν Γερουλνο;

Στ μεταξύ, λος πλανήτης γελ μ τς εμολες τους. Τέτοια εζιλίκια ποτ πρίν. χειροτέρα περίοδος τς στορίας μας. Ν μς διοικον τ κατακάθια κα νχουν καταντήσει τν χώρα «μπτε σκύλοι κι λέστε». σφάλεια ποθενά. Ληστεες μ ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ. Τ πολύτιμα ντικείμενα, πραγματική μας περιουσία, βορ στ χέρια το κάθε κακοποιο. Καστυνομία ν φυλ τν Παπουτσ κα τν καρέκλα του. Τόση ξαθλίωσις; Πο; Πότε; Πς;

Τν διαν ρα μως πο στος πντες περικόπτονται μισθοί, συντάξεις, θέσεις ργασίας, κριβς ατν τν στιγμ τ κράτος-ρπακτικό, διορίζει συμβούλους πο μ τν μισθό τους θ ζοσαν δέκα οκογένειες γιά ναν λόκληρο χρόνο. νεξαρτήτως φυσικ ταλέντων, περγαμηνν κακανοτήτων.

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 100.000ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΓΙΝΕ Ή ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ;

 

 

Λόγοι πέρα π τν θέλησή μας δν μς πέτρεψαν νδημοσιεύσουμε τ θέμα πο εχαμε προαναγγείλει μ προλογικ κείμενό μας πο πευθυνόταν πρς τν Δήμαρχο λυμπίας κ. Κοτζι χθές. νοίγοντας μως τ ραδιόφωνο το ατοκινήτου πρωί-πρω πηγαίνοντας στ δουλειά μας κούσαμε τ φοβερ νέο τς «ληστείας» το Μουσεου λυμπιακν γώνων τςλυμπίας. Κα λίγο ργότερα δεύοντας σ λλο μάθημα κούσαμε κα τν διο τν κ. Δήμαρχο ν μιλάει στν Vima FM (μετ κολούθησε συνέντευξη το κ. Δημάρχου ες πταιστον γγλικν πρς ξένο εδησεογραφικ πρακτορεο, βοηθοντος κα το κπροσώπου Τύπου το Δήμου πο γνωρίζει καλύτερα τγγλικ π τν κ. Δήμαρχο. λλωστε γι’ ατ προσελήφθη  ν λόγ πεύθυνος τύπου γι ν ξελασπώνει ατς τς καταστάσεις!) μ τν γνωστή του εφράδεια κα τν χαρακτηριστική του λιακ προφορά.  πρώτη του φράση πρν κόμη προλάβουν οδημοσιογράφοι το Vima FM ν τν ρωτήσουν κάτι ταν  μεσηποποίηση τς εθύνης γι τν φύλαξη το Μουσείου! Λς κα  Δήμαρχος δν ζε στν λυμπία. Λς κα τι συμβαίνει σ μία τόσο μικρ πόλη δν φορ λους τους κατοίκους της. Λς κανα τόσο τρομερ γεγονς —κου ληστεία Μουσείου— δν μ ςπενθυμίζει τς εθύνες το κράτους κα τν θεσμικν παραγόντων, τς εθύνες λων μας.

Δν θ σταθομε στν ληστεία το Μουσείου. Δν θπιρρίψουμε στν κ. Δήμαρχο εθύνες πο δν το νήκουν. Γνωρίζουμε πο ζομε. λλωστε  κ. Δήμαρχος πληρώνε ινοίκιο γι τ Λαογραφικ Μουσεο Τσιπιάνων κα χει κανονίσει τ τς φύλαξης το Μουσείου ατο. Δν μπορε νχει κ το νόμου τν εθύνη γι τ φύλαξη το Μουσείου λυμπίας! Φανταζόμαστε τώρα πς προσελήφθησαν ο φύλακες στ Μουσεο λυμπίας. πως νας μπάρμπας μου π το Μάγειρα, πο  καημένος Θες σχωρέστον, μφιβάλλουμε ν εχε τελειώσει τ Δημοτικό. Τότε ταν  Θανασάκης  Κανελλόπουλος στ πράματα. Μετ ρθε  Λαός(!) κα ο πρασινοφρουρο λώνιζαν καμι τριανταρι χρόνια διορίζοντας μ«λαϊκά» κριτήρια. ρθε κα  συγκυβέρνηση κα το λλάξαμε τν δόξαστο. Τρες φύλακες λέει πρεπε ν εναι παρόντες  παροσες κα ο δυ λειπαν.  μι λέει εχε πάει σ κηδεία κα   λλος προφανς στ χωράφια. Μοιρασι ο μέρες φαίνεται:Σήμερα θ λείπω γ αριο σύ. Καταλαβαίνετε τώρα πίπεδο φύλαξης. λλ ς τ φήσουμε ατ γιατί εναι μέρος τς ερύτερης παρξης το Νέου λληνισμο κα τς προαιώνιας στορίας του πο χει διαπαιδαγωγήσει τσι κριβς τν νεοέλληνα. Κι ς ρθουμε στ θέμα μας.

Τ θέμα μας χει σχέση μ κενο πο λέει  Λαός: θέλει  πουτάνα ν κρυφτε λλ  χαρ δν τν φήνει… Προσέξτε.  Χώρα βρίσκεται σ μία νευ προηγουμένου κρίση. λοι ξέρουμε τί χει συμβελλ δν μς πιτρέπεται ν συνεχίζουμε μ τν διο τρόπο. Κι μως  Δήμαρχος κ. Κοτζις, ατς πο μες συμπαθομε λόγω ντοπιότητος κ το τι «λοι ο Δουκαοι εμαστε ρχοντες κα προπαντς τίμιοι»,  κ. Κοτζις λοιπόν, προσλαμβάνει σύμβουλο ΜΕ ΜΙΣΘΟ 100.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ! Τί σύμβουλος εναι ατός; Ποις εναι  ν λόγκύριος κα σ τί θ συμβουλεύει τν κ. Δήμαρχο; (ντάξει, δν εμαστε κα χτεσινο κ. δήμαρχε). Τί προσόντα χει  κύριος ατός;  ν  κ. Δήμαρχος χει LOWER στ γγλικ  σύμβουλος χει PROFICIENCY MICHIGAN; Τί λλα προσόντα χει; Διαθέτει διδακτορικό; Εναι κάποιος πιστήμων μεγάλου κύρους; χει σχοληθε μ τν ρχαία λυμπία στν πιστήμη του  μ τν ΝΕΑ ρχαία λυμπία; Γιατί  κ. Δήμαρχος λες ατς τς ποφάσεις βάζει τν κ. Δεββ ν τς πογράφει κι χι κάποιον λλο ντιδήμαρχο;

Δυστυχς κάνουμε τι δν καταλαβαίνουμε σ τί κατάσταση βρίσκεται Χώρα! Δήμαρχος λυμπίας κ. Ε. Κοτζις, δν παραδειγματίζεται π τν Πρόεδρο τς Δημοκρατίας πο παραιτήθηκε π τν προεδρικτήσια ποζημίωση τν 300.000 ΕΥΡΩ. Συνεχίζει νναπαράγει τν πασοκικ πρακτική. Προσλαμβάνει  σύμβουλο μ τ 1/3 τς προεδρικς ποζημίωσης, μ 100.000 ΕΥΡΩ τ χρόνο! Δηλαδ τί δουλει θ κάνει ατς ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ γι νχει μηνιαο  μισθ 8.333 ΕΥΡΩ κα 33 ΛΕΠΤΑ; 2.000 ΕΥΡΩ περισσότερα πναν βιουλευτή!  πειδμες δν τ καταλαβαίνουμε ατ θέλουμε ν μς τξηγήσει κ. Δήμαρχος λυμπίας. Κα γισους τμφισβητον δημοσιεύουμε κα τν σχετικπόφαση το κ. Δημάρχου στ πρόγραμμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ…. Κα περιμένουμε πως προείπαμε πάντηση!

 

Ἡ κλοπή, ἡ παραίτησις καὶ τὰ τρία πουλάκια.2

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Κα
 κάτι πο τ ξεχάσαμε βρ πανέλληνες κα συνέλληνες: μ8.333 ΕΥΡΩ κα 33 λεπτά,  διος  Δήμαρχος πο τοπερισσεύουνε μπορε ν προσλάβει 10 παλλήλους ν φυλνε νοπλοι τ Μουσεο! νοπλοι κ. Δήμαρχε. Μέρα-νύχτα! Καφύλακες σν ατος πο χει  Μέρκελ στ μουσεα της κ. Δήμαρχε κα σταματ δ γι ν μν πάθω γ τίποτα κα γελς σ κα ο συνεργάτες σου…  περίμενε κα θ πιάσω κα τν μπαγασάκο! Στοιχεα μαζεύω κα θ το ξηγηθ κι ατουνολμυρ φιστίκι. (Γειά σου ρ φίλε Νίκο..! Κι ς μν σηκώνεις τ τηλέφωνο ταν σ παίρνω στ γιορτ  σου… Κι φο δν μποροσε ν λλάξει  παράταξη, λλάξαμε παράταξη μες…!). (πηγή)

Τρία πουλάκια κι δήμαρχος. πως κι λοι τους! Τώρα πο βρκαν τν παπ ν θάψουν μερικς χιλιάδες. 

Δν εμαι γανακτισμένη! Δν εμαι θυμωμένη! Εμα ξοργισμένη! Εμαι ξαγριωμένη! Εμαι τόσο βαθειξαγριωμένη ποδυνατ πλέον ν δεκτ καμμίαν δική μας παναχώρησι! 
Θ πληρώσουν λοι!
π Γερουλάνους κα Παπαδημίους (πο δν κάνουν δεκτς τς παραιτήσεις) ως Κοτζιδες κα GAPατους καντωνάκηδες κα Γιωργάκηδες καλέκες καλέκους καλέξηδες… ΟΛΟΙ!!! Μικροί, μεσαοι, μεγάλοι… λοι!!! 

δ εμαστε καδ δν θ εναι… Θ πληρώσουν τόσο κριβ πο τν τιμωρία τους θ τν συζητον γενες π γενεν. Τόσο πολύ!

Φιλονόη.  

φωτογραφία κα σχόλιο φωτογραφίας

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply