Ἀντί γιά βενζίνη νεράκι;

Γιατί ὄχι; 
Τόσα καὶ τόσα ἔχουμε διαβάσει γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας.
Ἐμεῖς παραμένουμε ἀκόμη στὶς καταστροφικὲς γιὰ τὸν πλανήτη μεθόδους, ποὺ λέγονται ὑδρογονάνθρακες!
Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ ἄρα γέ γιά τόν τρόπο ποῦ διαβιοῦμε;
Γιατί τόση μόλυνσις; Γιατί τόση προσπάθεια συγκρατήσεώς μας σέ μεθόδους πούμόνον βαριά σημάδια ἀφήνουν, τά ὁποῖα οὐδέποτε ἐπουλώνονται;

συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply