Παγκόσμια ἐνεργειακὴ ἐλπίδα!

Πάλι ἀπὸ ἐδῶ τὰ καλὰ νέα. Πάλι ἐδῶ τὰ μυαλὰ γέννησαν ἰδέες καὶ ὁδηγοῦν σὲ λύσεις!
Παγκόσμιος πρωτιά; Ἴσως ὄχι, ἀλλὰ τὸ ζήτημα τῆς παραγωγῆς φθηνῆς ἐνεργείας ἀπὸ ἄλλους δρόμους πλὴν τῶν ὑδρογονανθράκων,  εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα τοῦ πλανήτου σήμερα. 
Ἔως πότε θά κάνουμε τήν Γῆ μας κόλασι;

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply