Ὁ κατὰ φύσιν τοκετός.

Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω ἕνα παλαιότατον ἄρθρον τοῦ ΔΑΥΛΟΥ ποὺ διάβασα πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν.
Ἕνα ἄρθρον ποὺ ἀναφέρεται στὸν κατὰ φύσιν τοκετόν. Κάτι ποὺ ἔχουμε ξεχάσει ὣς ἀνθρωπότης, γιὰ λόγους ποὺ ἀδυνατῶν πλέον νὰ ἐξηγήσω. 
Αὐτὸ βέβαια μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλλάξῃ πρέπῃ ἐμεῖς καθῶς καὶ οἱ ἰατροὶ νὰ ἀσχοληθοῦν σοβαρά, νὰ μελετήσουν καὶ νὰ ἀναθεωρήσουν πολλά.

συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply