Οἱ τρεῖς ἀφορολόγητες πόλεις κράτη ποὺ ἐξουσιάζουν τὸν πλανήτη.

Οἱ τρεῖς ἀφορολόγητες πόλεις κράτη ποὺ ἐξουσιάζουν τὸν πλανήτη.Τὸ παρακάτω ταινιάκι τὸ ἔλαβα σὲ μήνυμα ἀπὸ τὴν Ἰωάννα. Μὲ πάρα πολλὰ σχόλια τὰ ὁποῖα δὲν «συρράφονται». 
Καὶ ὅλα ἦσαν πλήρη θυμοῦ!


Ἐγὼ θὰ σταθῶ σὲ ἕνα μόνον σημεῖον:

Ποιοί εἶναι αὐτοί; Τί ἔχουν δομήσει; Τί σχέσι ἔχουν μέ τό Βατικανό;

Χρῆμα, ἐξουσία καὶ γνώσις… Τρία πράγματα ποὺ τά κρατοῦν κάποιοι μόνον γιά τόν ἑαυτόν τους…

Θά συνεχίσουν;
Δὲν νομίζω…
Τελειώνουμε σιγὰ σιγὰ μὲ τὰ σαπρόφυτα…
Τώρα ἔχουμε ὄμως σημαντικότερα νὰ πράξουμε!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply