Νὰ γιατὶ λήστεψαν τὸ Μουσεῖον τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας!/Thatʼs why the Old Museum of Ancient Olympia and the National Gallery were robbed!

Νὰ γιατὶ λήστεψαν τὸ Μουσεῖον τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας!

Νὰ γιατὶ λήστεψαν τὸ Μουσεῖον τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας!
Αγαπητέ Αρχισυντάκτη,
Αυτή είναι η αλήθεια για την επαρκή φύλαξη των μνημείων του ιστορικού παρελθόντος της Ευρώπης που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Όχι μόνον το Παλαιό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και τα υπόλοιπα Μουσεία στην Ελλάδα βρίσκονται στο έλεος των ληστών.
Οι απασχολούμενοι φύλακες δεν φθάνουν να τα φυλάξουν. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί λόγω των καταστροφικών μέτρων που λαμβάνει η ανεπαρκής όπως πολλά μέσα γράφουν ή εννοούν «Ελληνική» Κυβέρνηση.
Ωστόσο, υπάρχει και άλλος ένας σοβαρός λόγος που δεν φυλάσσονται επαρκώς τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί χώροι.
Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας είναι βαριά άρρωστο και φοβάται!
Γνωρίζει ότι οι Έλληνες πλέον ξέρουν ποιες αξίες, συστήματα και αντιλήψεις πραγματικά υπηρετούν.
Οι πολιτικοί της Ελλάδας ζουν όπως οι αριστοκράτες της Γαλλίας πριν την Γαλλική Επανάσταση. Έχουν γαντζωθεί στους θρόνους τους, με την ανοχή της Τρόϊκα και απολαμβάνουν την αμβροσία και το νέκταρ της εξουσίας, χρεώνοντάς τον κρατικό προϋπολογισμό.
Χρησιμοποιούν μία τεράστια δύναμη από 8.224 ακριβά εξοπλισμένους αστυνομικούς εν είδη Πραιτοριανής Φρουράς για να προστατεύει τους 300 Βουλευτές, την πολυπληθή κυβέρνηση των 51 Υπουργών και Υφυπουργών και την στρατιά των συμβούλων.
Παράλληλα έχουν σε επιφυλακή γύρω από την Βουλή και τα γραφεία των κομμάτων περισσότερους από 2.000 βαριά εξοπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, για να διαλύουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις.
Να γιατί δεν φυλάσσεται ο αρχαιολογικός πλούτος της Ελλάδας, άρα και της Ευρώπης.
Να γιατί κάηκαν κτήρια από τους «αναρχικούς» και από το λεγόμενο «παρακράτος» μόλις 500-700 μέτρα από την Βουλή, στο κέντρο της Αθήνας!
Να γιατί οι λαθρομετανάστες εισέρχονται διαμένουν και κινούνται ανενόχλητοι με στόχο τις δικές σας πρωτεύουσες!
Να γιατί λήστεψαν το Παλαιό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και την Εθνική Πινακοθήκη.
Ιωάννης Δέμος
Οικονομολόγος

Thatʼs why the Old Museum of Ancient Olympia and the National Gallery were robbed!
Dear Editor,

This is the truth for inadequate monumentsʼ policing of the historical past of Europe in Greece.
Besides the Old Museum of Ancient Olympia, more Greek museums are at the mercy of robbers.
Museum employees are not sufficient to guard the Museums. Their number has decreased due to destructive measures taken by the inadequate, as in writing in several articles, “Greek” government.
However, there is another good reason for Museumsʼ and Archaeological placesʼ inadequately policing.
The political system of Greece is seriously ill and its members are scared!
They know that Greeks are aware about what values, systems and concepts they actually serve.
Furthermore, Greek Politicians live like the French aristocrats before the French Revolution. They are hooked on their thrones, under the connivance of the Troika and are enjoying the ambrosia and nectar of power, charging the state budget.
They use a huge police force of 8224 expensively equipped policemen as a Praetorian Guard to protect the 300 Members of Parliament, the populous of the 51 government ministers, Secretaries of State and their army of consultants.
They also keep on alert, more than 2,000 heavily equipped police Special Forces around the Parliament and the offices of political parties, to dissolve any peaceful demonstrations.
Thatʼs why archaeological wealth of Greece, and therefore of Europe is kept without police surveillance.
Thatʼs why “anarchists” and the so-called “deep state” burned buildings, just 500-700 meters away from the Parliament in Athens.
That’s why illegal immigrants enter and are staying and moving undisturbed in Greece, aiming your capitals!
Thatʼs why the Old Museum of Ancient Olympia and the National Gallery were robbed!
Ιoannis Demos
Economist
φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply