Οἱ Ἑλληνοκύπριοι παραμένουν οἱ νόμιμοι κάτοχοι τῶν περιουσιῶν τους στὰ κατεχόμενα!

Ἱστορικὲς ἀποφάσεις ποὺ ἀποδίδουν τὰ ἴσα.
Βέβαια, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως διὰ τῆς βίας, καὶ ἰδιαιτέρως σὲ μίαν «χώρα» ὅπως  ἡ Τουρκία, φαντάζει κάτι ὀξύμωρον.
Ἡ οὐσία παραμένει! 
Οἱ Ἑλληνοκύπριοι ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν κύριοι καὶ μοναδικοὶ ἰδιοκτῆτες τῶν περιουσιῶν τους στὰ κατεχόμενα. 
Οἱ  Ἑλληνικές  (;;;;;) κυβερνήσεις ὀφείλουν νὰ πράξουν τὸ αὐτονόητον.

συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply