Ὡς Illuminati ὑπογράφουν οἱ Anonymous;

Μήπως οἱ Anonymous κτυποῦν τήν ἐλευθέρα διακίνησι ἰδεῶν;Δέν νομίζω ὅτι ἀξίζει νά ἀσχολούμεθα μέ αὐτούς. Μερικά κ@λόπαιδα εἶναι καί παίζουν. Ἴσως ἐπηρεάζονται καί ἀπό ὡρισμένους μεγαλύτερους πού τούς χρησιμοποιοῦν γιά νά περάσουν τά μηνύματά τους.

Δεῖτε τό βίντεο ἀπό τό χακάρισμα στό ὑπουργεῖο δικαιοσύνης. 

Μινώταυρος

(Visited 13 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὡς Illuminati ὑπογράφουν οἱ Anonymous;

Leave a Reply