Ἡ ὁμολογία παραδόσεως τῆς πατρῖδος

 

Ἡ ὁμολογία παραδόσεως τῆς πατρῖδος

Μετά τήν συμφωνία τοῦ Eurogroup οἱ ἀρχιπροδὀτες Παπαδήμ(ι)ος καί Τούρκογλου (κατά κόσμον Βενιζέλος), ἔδωσαν συνέντευξι τύπου καί ὁμολόγησαν τήν παράδοσιν τῆς χώρας στούς ξένους τοκογλύφους.

Ἀκοῦστε τους. Μέ τί ἀδιαντροπιά ἀνακοινώνουν στόν Ἑλληνικό λαό τά ἀποτελέσματα τῆς ἀνικανότητός των.

Στό τέλος δέ, ὁ πιό ἄχρηστος καί δουλοπρεπής ὑπουργός οἰκονομικῶν πού πέρασε ἀπό τήν Ἑλλάδα, κλείνει τήν συνέντευξι τύπου ἀπευθυνόμενος στούς ἀδαεῖς, προβατοποιημένους πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, λέγοντας ὅτι: «εὑρισκόμεθα σέ καλό δρόμο»!  Μή τύχει καί καταλάβουν σωστά. Δέν κάνννννει…

Δεῖτε τό βίντεο:

Μινώταυρος

(Visited 24 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ὁμολογία παραδόσεως τῆς πατρῖδος

  1. Αὐτὴ εἶναι προδοσία καραμπινάτη Μινώταυρε, άλλὰ πρὸ τοὺς τὰ “χώσῃς” καλὸν θὰ ἦτο νὰ ἀνέμενες τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν καὶ τὶ ποσοστὰ θὰ πάρουν αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι. Νομνίζω ὄτι θὰ ἔχῃς πολὴ δουλειὰ τότε…
    Ἔχω πάντως μίαν ἔνστασιν ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ “Τούρκογλου” τοῦ κρεατεροῦ κυρίου.
    Αὐτὸ εἶναι ἀνύπαρκτον. Τὸ πραγματικόν του ὄνομα εἶναι Βένζελος εἰς τὸ ὁποῖον προσέθεσε δι’ εὐνοήτους λόγους ἕνα “ι”. Βλέπεις, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ τερτίπια ἔχουν πέρασιν εἰς τοὺς κρεατεροὺς τὸν νοῦν ἑλλαδίτας. Ὁπότε…. βρᾶσε ὄρυζα!…

Leave a Reply