Ὁ παιδικὸς καρκίνος θεραπεύεται.

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν κάποιος φίλος ἔχασε τὸ παιδί του ἀπὸ καρκίνο. 
Τότε ὅλοι εἴχαμε δεκτεῖ ἕνα πολὺ μεγάλο πλῆγμα, ἀλλὰ ἡ οἰκογένεια ἀκόμη δὲν ἔχει καταφέρει νὰ τὸ ξεπεράσῃ. Πῶς θά μποροῦσε ἄλλως τε;
Δὲν εἶναι ὅμως μόνον αὐτοὶ οἱ φίλοι. 
Τόσοι καὶ τόσοι γύρω μας στὸ ἄκουσμα τῆς λέξεως καρκίνος ἀνατριχιάζουν. 
Ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. 
Ὁ παιδικὸς καρκίνος θεραπεύεται. Ἤδη ἔχει προχωρήσει πολὺ ἡ ἐπιστήμη γιὰ νὰ μποροῦμε πλέον νὰ συζητᾶμε γιὰ μεγάλα ποσοστά θεραπείας.

Συνέχεια

(Visited 8 times, 1 visits today)




Leave a Reply