Πῶς λυμαίνονται τά χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στό Ὑπ. Παιδείας

 

Τό ῥουσφέτι καλά κρατεῖ. Νά μή βολέψουμε τούς ἡμετέρους; Πῶς θά μᾶς ξαναψηφίσουν νά τρῶμε μέ δέκα ἑπτά μασέλες. Ἔχουμε καί ἕνα ἔργο νά ἀποτελειώσουμε. Τό ξεχαρβάλωμα καί τήν ὁλική παράδοσι τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους στά ἐργοδότες μας.

Πῶς νομίζετε ὅτι τό Πα-σοκ (καί ἡ ΝΔούλα) διατηροῦν ἀκόμη μεγάλα ποσοστά στήν προτίμησι τῶν Ἑλλήνων;

Δεῖτε τό βίντεο:

Μινώταυρος

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply