Χεσμένο τὸν ἔχουν τὸν πλανήτη! Ἁπλῶς μᾶς ἐξολοθρεύουν!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν μάθαμε γιὰ τὴν ἄνευ προηγουμένου ἀπόφασιν τῶν «κυβερνώντων» νὰ δημιουργήσουν «Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ Στρατιωτικῶν Ἐπιτάξεων Πρωτευούσης τοῦ Κράτους (ΔΕΣΕΠΚ)» καὶ τρίβαμε τὰ μάτια μας!!!

Μάλλιστα, ἐφ’ ὄσον ἔγινε τόσος σᾶλος, ἀποφασίσαμε νὰ μὴν τὸ δημοσιεύσουμε. Ὑπῆρχε ἐν ἀφθονίᾳ ἡ πληροφορία στὸ διαδίκτυον. (Παραμένουμε μὴ εἰδησεογραφικὸν ἱστολόγιον. Ἀπόψεις καταθέτουμε καὶ δικά μας συμπεράσματα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον!!!)

Συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply