Ἐλεύθερος ἢ δοῦλος;

Μᾶλλον δὲν μοῦ ἄρεσε ποτὲς ἡ Ἐλευθερία,
διὰ τοῦτον,
ἐπέλεξα νὰ γεννηθῶ Ἀνθρωπος·
ἄνθρωπος τοῦ χρόνου
ἤ δοῦλος τοῦ χρόνου·
ἄνθρωπος τοῦ χώρου
ἤ δοῦλος τοῦ χώρου·
ἄνθρωπος τῶν ἄλλων
ἤ δοῦλος τῶν ἄλλων·

Συνέχεια

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply