Ὅλος ὁ πλανήτης μία ἀπὸ τὰ ἴδια!

Ὅλος ὁ πλανήτης μία ἀπὸ τὰ ἴδια!

 

Παντο βία.. Φίμωσις το λόγου.. Στενωποί…
Τ χρμα, κύριος μοχλς σκήσεως πιέσεων, εναι βασικς λόγος ξόδου τν λαν  στς διαμαρτυρίες.  ως χθές πο ταν λα ατά τά πλήθη; Δέν εχαν καταλάβει καναν πώς δέν εχαν καταλάβει;
χι, δν πεινον λοι… λλ ξαπλώνεται ατό.. φόβος… φόβος γι τ όρατο κα πειλητικ αριο… πείνα.. Ατ πο δηγε στν θάνατο στν κινητοποίησιν….
φθασε… Εναι δ

Καταστολή.. Διαρκς κα παντο καταστολή!
λλάς, ταλία, γγλία, σπανία, μερική, ουμανία….
Παντο….

κτιβιστς ξεπηδον σ κάθε μερι το πλανήτου. Σ κάθε μικρ κα μεγάλη πόλι… Κα δρον!
Συνήθως ξεκινον, φήνοντας πίσω τν βολή τους, διότι βλέπουν λίγο πι πίσω.. Λίγο πι πέρα.. Λίγο πρς τ μέλλον…
λλ συντόμως ποκτον κι λλους συντρόφους, κι λλους, κι λλους… Διότι ατ πλέον καταντ πιδημία! Θά τά καταφέρουν;

βία εναι μως πέναντι! Κα κόμη καλ κρατε! κόμη καταστέλλει… 
Χρειάζονται πολλ ποτάμια αματος γι ν λλάξ ατό… 
λλ θ λλάξ

Φιλονόη.

Υ.Γ. Εναι κα καλ κα κακ πο κάποιοι βγαίνουν στος δρόμους. Πο ντιλαμβάνονται τν οκονομικ σφυξία. λλ δν ρκε. Ατοί, σο κι ἐὰν χουν συνειδητοποιήσει τ σχέδια τν παγκοσμιοποιητν, δν θ κατάφερναν ποτ ν ντιδράσουν μόνοι τους. Χρειάζονται κι λλες ρχές, λλες ξιες, λλη παιδεία. Ατοί, ν κα πράγματι σήμερα θον τ σύστημα ν ντιδρ λο κα πι βίαια, ἐὰν βρεθον σ δύσκολη θέσι εναι μφίρροπη μελλοντική τους σύμπραξις.. Γι ν δομε μως…. ς μν προτρέχω καλλίτερα!

φωτογραφία

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply