Μία ζωγραφιὰ ἢ ἄλλως μία ἄλλη πραγματικότης!

Ὅταν εἶδα αὐτὴν τὴν ζωγραφιὰ στὴν σελίδα τοῦ Δημήτρη ξαφνιάστηκα κι ἐνθουσιάστηκα!
Προβληματίστηκα ἐντόνως γιὰ τὴν «πραγματικότητά» της καὶ θέλησα νὰ ἀναζητήσω περισσότερες πληροφορίες. 
Δυστυχῶς δὲν βρῆκα τὸν ζωγρᾶφο. Ἀλλὰ βρῆκα ἄλλα.
Παρατηροῦσα καὶ παρατηροῦσα καὶ παρατηροῦσαα… Καὶ κάθε φορὰ ἀντιλαμβανόμουν ὅλο καὶ περισσότερα.

Τί βλέπετε ἀγαπητοί φίλοι σέ αὐτήν τήν φωτογραφία; 
Βλέπετε μία ἀπογοητευτική ματιά ἑνός Ἕλληνος πολεμιστοῦ ἐμπρός στήν σημερινή μας πραγματικότητα;
Αὐτό δέν εἶναι τό σημεῖον πού κάποιος ἀντιλαμβάνεται μέ τήν πρώτη ματιά;
Καὶ σίγουρα γιὰ τοὺς περισσοτέρους, καὶ ἰδίως γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπὸ τὶς ἐκφράσεις

Συνέχεια

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply