Εἶμαι ὁ ΕὐρωπΕος ἑταῖρος σου καὶ ἦλθα νὰ σοῦ πάρω τὸ σπίτι!»

 

Ἰσχυρίζεται πλέον τὸ κάθε καλόπαιδον τῆς Εὐρώπης. Μεταβίβασις δανείου ἄνευ ἐνημερώσεως στόν ἕναν ἐκ τῶν δύο συμβαλλομένων; Συνιστᾶ τί;

 

Γιά 1719 εὐρόπουλα μπορεῖ κάποιος νά σοῦ πάρῃ τήν περιουσία πού δημιουργήθηκε μέ τόν ἀγώνα  μίας ζωῆς; 
Καί ἀναφερομάστε σέ τί; Σέ δάνεια πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν πραγματική τους ἀξία;
Γιατί αὐτές οἱ ἐταιρεῖες ἀγοράζουν στό 20% τῆς ἀξίας τοῦ δανείου;
Μήπως καί οἱ δικές μας  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ὀφειλές πρός τίς τράπεζες ἀνέρχονται μόλις στό 20% τῆς ἀξίας αὐτῶν πού μᾶς χρεώνουν; 

Συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply