Τέθηκε σέ ἐφαρμογή ἡ ἐντολή καταστολῆς πλήθους πρός τόν στρατό;

Διαβάζω τὸ ἄρθρον τοῦ Γιώργου Ἀδαλῆ καὶ χαμογελῶ!
Ὁ Ἑλληνικὸς στρατός, αὐτὸς ποὺ τόσα χρόνια χρυσοπληρώνουμε, ἀρχίζει πλέον ἐπισήμως νὰ μᾶς ἀντιμετωπίζῃ ὡς ἐχθρό τῆς Πατρίδος!

Εκπαιδεύουν το Στρατό για μάχες σε πολιτικό περιβάλον – Παρουσιάζουμε έγγραφο φωτιά

Την ώρα που ακυρώνουν σοβαρές τακτικές ασκήσεις προβαίνουν σε πανάκριβες εκπαιδεύσεις αντιμετώπισης εχθρών σε … κτίρια ! Αποκαλύπτουμε γιατί ήρθαν οι Seals στην Ελευσίνα!!!

Συνέχεια

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply