Πῶς δημιουργῶ φυτώριο.

Ἔχουμε ἀναφερθεὶ ἀρκετὲς φορὲς στὴν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς μας στὴν Γῆ. 
Στὴν Γῆ ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς θρέψῃ καὶ νὰ μᾶς κάνῃ αὐτάρκεις.

Ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἐπίσης σὲ τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῆς καθημερινότητός μας μέσα στὴν πόλι. Ἰδίως τώρα ποὺ ὁ κλοιὸς  σφίγγει ὅλο καὶ περισσότερο ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ προετοιμαζόμαστε γιὰ ὅλα.
Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω δύο ταινιάκια γιὰ τὴν δημιουργία φυτωρίου.
Μετὰ τὸ φυτώριον ὅμως πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ τὸ χωράφι. 
Καὶ φυσικὰ πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ τὴν μέριμνα τῆς διατηρήσεως τοῦ σπόρου.

Συνέχεια

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply