Καὶ οἱ μίζες καλὰ κρατοῦν!

Γράφει ὁ φίλος Κυριάκος:

Μπράβο στο Μάκη το “καλόπαιδο” !
Τελικά η επιτροπή “θεσμών” και “διαφάνειας” της “βουλής” εισάκουσε το αίτημά σου…
Να τα χώσουμε στη ΜΙΖΕΝΣ, η οποία παντού αλλού (βλ. Γερμανία) τιμωρείται και πληρώνει πρόστιμα για τις “δουλειές” στην Ελλάδα, εκτός από την Ελλάδα… όπου όχι μόνο δεν απαιτούνται τα κλεμένα… όχι δεν δημεύεται η “περιουσία της” αλλά της δίνουμε κι άλλες δουλειές!!!

Συνέχεια

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply