Καιρὸς νὰ καταργήσουμε τοὺς μεσάζοντες!

Ἡ παραγωγὴ καὶ ἡ κατανάλωσις ἔχουν μίαν πολὺ μεγάλη ἀπόστασι.
Τὸ κάθε προϊὸν στὸ χωράφι ἔχει τιμὴ κατὰ πολὺ χαμηλότερη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ συναντᾶμε στὰ ῥάφια τῶν πολυκαταστημάτων. 
Αὐτὸ βέβαια εἶναι μία πραγματικότης ποὺ ἔχουμε ἀποδεκτεῖ δίχως πολλὲς πολλὲς ἀντιρρήσεις.
Καὶ καλά, ὅταν τὰ οἰκονομικά μας εἶναι θαυμάσια, ἂς ζήσουνε καὶ οἱ βρυκόλακες.

Συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply