Πάλι Ἑλληνικὰ τὰ εὑρήματα στὴν …Βόρειο Ἤπειρο!

Πάλι! 
Τί εἶναι αὐτό τό κακό πού ἔπαθαν Ἰταλοί κι Ἀλβανοί;
Γιά ῥωμαϊκὰ εὑρήματα ἔψαχναν, ἑλληνικὰ βρῆκαν! 

(Παραφράζοντας Σίλλερ) Ἀθάνατε Ἕλληνα! 
Καὶ ἀπό τήν  Ἀλβανία πέρασες; 
Τίποτα δέν ἄφησες πού νά μήν δημιουργήσῃς;
Καί τί θά κάνουν τώρα δίχως τούς Ῥωμαίους τους;

Συνέχεια

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply