Οἱ Ἑλληνικὲς σπάνιες γαῖες στὸ στόχαστρον τῶν διεθνῶν τοκογλύφων.

Οἱ σπάνιες γαῖες εἶναι μία ὑπόθεσις ποὺ λίγοι ἀναφέρονται.
Εἶναι τὰ ὀρυκτὰ ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα βασίζεται ὅλη ἡ σύγχρονη τεχνολογία καὶ δίχως τους ἀδυνατεῖ πλέον νὰ κινηθῇ ἀκόμη καὶ τηλεκατευθυνόμενον αὐτοκινητάκι.

Σπάνιες γαῖες παράγει ἡ Κίνα ἀλλὰ θυσιάζει μερικὰ ἐκατομμύρια Κινέζων πρὸ ἐτησίως πρὸ κειμένου νὰ τὶς ἀποκτήσῃ. Δίχως φυσικὰ νὰ συνυπολογίσουμε τὴν μόλυνσι ποὺ ἐπιφέρουν τέτοιου εἴδους ἐκμεταλλεύσεις τῆς Γῆς.

Στὴν χώρα μας ἤδη ὑπάρχουν σοβαρότατες ἐνδείξεις-στὰ ὅρια τῶν ἀποδείξεων-γιὰ τὴν ὔπαρξιν σημαντικῶν ποσοτήτων σπανίων γαιῶν.
Ποιός; Πῶς; Μέ ποιόν τρόπο θά τίς ἐξαγάγῃ;
Ἄγνωστον!

Συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply