Μπετὸν ἀπὸ …ἀχινόν!

Ὄχι ἀκριβῶς. 
Ἀλλὰ οἱ ἐπιστήμονες ἀπεφάσισαν νὰ λάβουν σοβαρὰ ὑπ’  ὄψιν τους τὴν Φύσιν καὶ τὰ μυστικά της. 
Κάτι καλλίτερο δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν! 
Διότι ἐκεῖ εἶναι οἱ ἀπαντήσεις γιὰ τὰ πάντα!

Συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply