Οἱ Παπούα σὲ πρώτη ἐπαφὴ μὲ τοὺς λευκούς.

Μία συγκλονιστικὴ γιὰ τὴν φυλὴ τῶν Toulambis στιγμή, καθῶς ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν ὁμάδα τοῦ ἐξερευνητοῦ Jean-Pierre Dutilleaux.Πρώτη ἐπαφὴ μὲ μίαν ἄγνωστον φυλή, καὶ γιὰ τοὺς μὲν καὶ γιὰ τοὺς δέ.

Συνέχεια

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply