Ἡ μεγάλη τραπεζικὴ ἀπάτη.

Σχετικά με το ακόλουθο:

«Εἶμαι ὁ ΕὐρωπΕος ἑταῖρος σου καὶ ἦλθα νὰ σοῦ πάρω τὸ σπίτι!»

Κατ' αρχάς ΔΗΛΩΝΩ ΕΝΤΙΜΩΣ, ότι με το θέμα της ΜΕΓΑ--ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ασχολούμαι επί 10ετίας.

Ισχύ έχουν τα κάτωθι:

Συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply