Ὁ ἕνας συμπληρώνει τὸν ἄλλον στὸ τρίο-Μοῦντζες!

Ὁ ἕνας συμπληρώνει τὸν ἄλλον στὸ τρίο-Μοῦντζες!Τί εἶναι ἐτοῦτοι;
Γιατί ἀκόμη τούς ἀκοῦμε;
Τί στό καλό;
Ὁ ἕνας συμπληρώνει τόν ἄλλον;Ξέρετε τί πιστεύω;
Ἔχουν τὸν ἴδιο συντάκτη  γιὰ τοὺς λόγους τους!
Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικῶς!

Μιλάει ὁ ἕνας γιὰ πλιάτσικο, λὲς καὶ τὸ πλιάτσικο δὲν συμβαίνει ἤδη! Χά! Κι ἀπὸ πίσω συμπληρώνουν καὶ τὰ ἄλλα δύο κουδουνισμένα!
Μιλάει ὁ ἄλλος γιὰ κοινωνικὸ χάος!!! Χά! Δῆλα δή τί βλέπει αὐτός; Κοινωνική ἡρεμία; Χά! (Καὶ τὸ ἀπαραίτητον συμπλήρωμα πάντα, πρὸς ἐπίρρωσιν τῶν προλαλησάντων!)
Μιλάει ὁ τρίτος γιὰ ἀδυναμία καλύψεως στοιχειωδῶν λειτουργιῶν ἐκ τοῦ κράτους σὲ νοσοκομεῖα καὶ σχολεῖα! Συγγνώμη, σέ ἄλλον πλανήτη ζοῦν; Δῆλα δή τά νοσοκομεῖα,τά σχολεῖα καί γενικότερα κάθε δημόσια ὑπηρεσία λειτουργεῖ ἄψογα; Σέ ποιόν τά πουλᾶνε αὐτά; Χά! (Καὶ τὸ τρίο Στοῦντζες-Μοῦνζες ἐπαναλαμβάνεται!)

Ἐπιχειρήσεις θά ἔκλειναν μαζικῶς;  Δῆλα δή τώρα τί κάνουν; Περιμένουν οἱ ἐπιχειρήσεις στήν οὐρά γιά νά κλείσουν οἱ προηγούμενες; Χά!
Δὲν μᾶς λὲς Ἀντωνάκη, τά μαγαζιά τώρα εἶναι ξεκλείδωτα; Πλάκα μᾶς κάνεις;
Καί τό  GAPατο; Τί λέει; Πάλι παπαγαλίζει; (Καὶ μάλλιστα ἀδυνατεῖ νὰ ἐκφέρῃ ὀρθῶς τὸν λόγο ποὺ τοῦ ἔγραψαν… Τί κακὸ μὲ αὐτὸ τὸ πιντί… Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διαβάσῃ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφέρῃ αὐτὰ ποὺ διαβάζει! Μήπως νά τόν μαζέψουν; Σκέτο;)
Ὁ δὲ Λουκᾶς μᾶς ἀποστόμωσε!!!  Πετρέλαια, φάρμακα καὶ μηχανήματα δὲν θὰ εἴχαμε! Χά! Τά φάρμακα πού ἔφεραν ἀπό τρίτες χῶρες δέν χρειάστηκαν τήν ἔγκρισίν του; Κι αὐτά ἀπό τό παράθυρο ἦλθαν; Τό πετρέλαιο πού χαριστικῶς μᾶς δίδει τό Ἰράν, ἀπό ποιάν πόρτα ἔρχεται; Ἀπό τήν πίσω, μαζύ μέ τούς ΛΑΘΡΟεποίκους; Ἤ μήπως κάποιο μηχάνημα πωλεῖται στήν ἀγορά; Χά!
Τρόφιμα; Εὐτυχῶς, ἀκόμη λίγα τρόφιμα ὑπάρχουν… Νὰ σᾶς δῶ  «κύριοι» τὶ θὰ γίνῃ σὲ λίγον καιρό. Ὅταν τὰ τρόφιμα θὰ ὑπάρχουν μέν, ἀλλὰ θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν! Τότε νὰ σᾶς δῶ!
Διότι τότε, ἀκριβῶς τότε, θὰ εἶναι ποὺ κάποιοι θὰ γίνουν μεζεδάκια!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ ἕνας συμπληρώνει τὸν ἄλλον στὸ τρίο-Μοῦντζες!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ἕνας συμπληρώνει τὸν ἄλλον στὸ τρίο-Μοῦντζες! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply