Σχολεῖον γιὰ καλλιεργητές!

Σχολεῖον γιὰ καλλιεργητές!Ἕνα καλὸ νέο, γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὶς καλλιέργειες. 
Τὸ Α.Π.Θ. ξεκινᾶ πρόγραμμα ἐκμαθήσεως γιὰ δημιουργία κήπων!  
Δημιουργία τροφῆς!
Αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι καλὸ νέο! Πῶς θά ἐπιστρέψουμε στήν Γῆ μας ἐάν ἁπλῶς τήν κυττᾶμε καί μᾶς κυττᾶ; Δέν πρέπει νά γνωρίζουμε καί βασικούς κανόνες γιά νά τήν δουλέψουμε καί νά μᾶς ἀποδόσῃ τοὐλάχιστον τά ἀπαραίτητα;

Εὔχομαι νὰ εἶναι πάρα πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ δηλώσουν συμμετοχή, διότι κατὰ πῶς πᾶμε ἡ πρωτογενὴς παραγωγὴ θὰ εἶναι μία σημαντικὴ λύσις στὰ ὅσα προβλήματα θὰ κληθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε!

Φιλονόη. 

Καλλιέργειες Κηπευτικών Για Τους Πολίτες

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Γεωπονική Σχολή δημιουργούν σε έκταση του Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. κήπους για την καλλιέργεια χειμερινών και καλοκαιρινών κηπευτικών. Οι κήποι αυτοί θα ενοικιάζονται σε πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα τους καλλιεργούν για παραγωγή αγροτικών προϊόντων για οικογενειακή χρήση.

Οι κύριοι στόχοι της δράσης αυτής είναι οι ακόλουθοι:

 • η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στις μεθόδους της βιολογικής γεωργίας,
 • η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που θα καλύπτουν μέρος των διατροφικών αναγκών των καλλιεργητών,
 • η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ασχολούνται με τη γη,
 • η εκπαίδευση φοιτητών του Α.Π.Θ. που θα συμμετέχουν στη λειτουργία των κήπων με συμβουλευτικό ρόλο,
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου.

Η έκταση του κάθε λαχανόκηπου θα είναι 100 τ.μ., με ενοίκιο 120 ευρώ ετησίως και δικαίωμα παραμονής στο αγροτεμάχιο ως τρία (3) έτη. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν στο Ταμείο του Αγροκτήματος και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των φοιτητών.

Το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου και η Γεωπονική Σχολή θα παρέχουν στους χρήστες:

 • συμβουλευτική υποστήριξη από φοιτητές της Σχολής και γεωπόνο-βιοκαλλιεργητή,
 • εκπαιδευτικά σεμινάρια,
 • νερό άρδευσης, με ανεξάρτητη παροχή σε κάθε τεμάχιο,
 • κοινόχρηστους χώροι υγιεινής.

Ανάλογα με τον αριθμό των καλλιεργητών τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα αφορούν τις καλλιεργητικές τεχνικές των κηπευτικών και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων που θα αφορούν τις αρχές λειτουργίας των λαχανόκηπων του ΑΠΘ θα είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από τη διαθέσιμη έκταση, η επιλογή των καλλιεργητών θα γίνει με κλήρωση. Η δράση ξεκινάει άμεσα, έτσι ώστε οι κήποι να είναι στη διάθεση των καλλιεργητών με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2310473842, τις ώρες 09:00-14:00 από Δεύτερα έως Παρασκευή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]uth.gr, τηλεφωνικά στο 2310473842, με φαξ στο 2310473556 και αυτοπροσώπως στο Κτίριο Διοίκησης του Αγροκτήματος τις παραπάνω μέρες και ώρες.

Υποβολή αιτήσεων

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Των Κήπων

Για την ομαλή λειτουργία και την επιτυχία του προγράμματος κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν οι ακόλουθες αρχές:

 • Η καλλιέργεια των κήπων θα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των καλλιεργητών και με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, δε θα επιτρέπεται η χρήση χημικών λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών ή άλλων σκευασμάτων που δεν επιτρέπονται στην βιολογική γεωργία. Θα γίνεται ορθολογική χρήση και διαχείριση του νερού και η άρδευση των λαχανόκηπων θα γίνεται μόνο όταν ο καλλιεργητής είναι παρών.
 • Δε θα επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων ατομικών περιφράξεων και λοιπών κατασκευών, καθώς και η καλλιέργεια δέντρων, θάμνων ή άλλων πολυετών ξυλωδών φυτών.
 • Η καλλιέργεια από τους πολίτες θα είναι αποκλειστικά μη κερδοσκοπική και δε θα επιτρέπεται η πώληση των παραγόμενων προϊόντων, τα οποία θα προορίζονται για οικογενειακή ή κοινωφελή κατανάλωση.
 • Τέλος, δε θα επιτρέπεται η υπενοικίαση, καθώς και η χρήση του αγροτεμαχίου από καλλιεργητές μη συμβεβλημένους με το Αγρόκτημα. (ΑΠΘ)
(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply