Ἡ ἀπάντησις τοῦ Δημήτρη στὸν Βoeting τοῦ Focus…

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Δημήτρη στὸν Βoeting τοῦ Focus..Αὐτὸ εἶναι παλαιό, γραμμένο ἀπὸ τὶς 12 Μαΐου τοῦ 2010. Ἀλλὰ μᾶλλον ἔχει ξεχαστεῖ.
Νομίζω πάντως πὼς παραμένει διαρκῶς ἐπίκαιρον!
Ὄχι τόσο γιατὶ ὁ   Βoeting τοῦ Focus ἀνεκάλεσε, ὅσο διότι ἀπὸ ἐκείνη τὴν γραφὴ καὶ μετὰ ὁ ἀνθελληνισμὸς τῶν Γερμανῶν (καὶ πολλῶν ἄλλων ΕὐρωπΕων) ἔχει φθάσει στὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα!

Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει πὼς ὅλοι ἔχουν γίνει ἀνθ-Ἕλληνες. Ἀντιθέτως μάλλιστα!
Ἀλλὰ μία ψυχωμένη ἀπάντησις πάντα χρειάζεται πρὸ κειμένου νὰ καταδεικνύῃ σὲ κάποιους τὸ ἦθος τους καὶ τὸ εἶδος τους!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Εὐχαριστοῦμε Δημήτρη μας!

Δημήτριος Δεσποτάκης: Ἡ ὰπάντησὶς μου στὸν Βoeting τοῦ Focus…

Δὲν μπαίνω εἰς τὴν διαδικασίαν νὰ σὲ ἀποκαλέσω κύριον, διότι δὲν πληρεῖς τὶς προδιαγραφές. Ἀπαντῶ εἰς τὸ κατάπτυστον δημοσίευμὰ σου, μόνον γιὰ νὰ σοῦ θυμίσω κάτι καὶ γιὰ νὰ σοῦ στείλω μίαν πρόσκλησιν. 

Λὲς πὼς ἡ Ἑλλὰς, εἶναι πᾶντα κομπάρσος σὲ κάποια μικρὰ ἑργάκια… ἀναφέρεσαι μᾶλλον στὸ ὅτι τὰ παγκόσμια μουσεῖα,θρίβουν τοῦ ΔΙΚΟΥ μας πολιτισμοῦ!!! Ἐργάκια… Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Μαραθῶνας, 1821, 1912, 1940, Πλάτων, Ἀριστοτέλης… οὐκ ἔστιν αὐτῶν ἀριθμὸς…. 

Πὲσ’ μου ὄμως ΜΑΛΑΚΑ, κάτι ἀναλόγως μικρὸν, ὅπου κομπάρσος εἶναι ἡ δικὴ σου Πατρίδα!!!! 
Εἶπες ὅτι σκοτώθηκαν περισσότεροι Ἕλληνες εἰς τὸν ἐμφύλιον 1944-1949, ἀπ’ ὄτι στὸν Β΄ παγκόσμιον πόλεμον…Ἔχεις δίκαιον, ἀλλὰ δὲν γνωρίζεις τὸ γιατί!!! 

Ὅταν ὑφίσταται μάχη ἀνάμεσα σὲ Ἕλληνες, εἶναι μάχη ἀνάμεσα σὲ Ἥρωες καὶ Ἡμιθέους!!! Ἐνῶ ὅταν πολεμᾶμε μὲ βαρβάρους πισωγλέντηδες, ὅπως ὅταν μᾶς ἐπετέθῃ ἡ Ἰταλία καὶ κατόπιν οἱ ὁρδὲς σας, ἀφοῦ ξεφτυλίσαμε αὐτὴν, σκίσαμε τὰ ῥοδαλὰ κωλαράκια σας, ὁδηγῶντας τὴν μεγάλη Γερμανία στὴν Ἧττα!!! Χάσατε τὸν πόλεμον ΜΑΛΑΚΑ, ἀπὸ μίαν χοῦφτα Ἥρωες, ποὺ ὅπως ἀναφέρῃς, πρὸ 100 ἑτὼν ἔστησαν κρᾶτος!!! 

Εἶπες γιὰ τὸ κρασὶ καὶ τὴν ῥετσίνη… γιὰ τὰ ντολμαδάκια… Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες μορφὲς τροφῆς ξέρεις, πλῆν τοῦ χοιρινοῦ λίπους!!! Ἐὰν δὲν σᾶς προσφέραμε τὰ δῶρα τοῦ Διονύσου, ἀκόμη θὰ πίνατε τὰ οὖρα σας on the rocks καὶ χυμὸν σκατῶν!!! Εἴχαμε φωτιὰ καὶ ἐργαλεῖα πρὶν 15 ἑκατομύρια χρόνια, ἐνῶ ἐσεῖς ἀνακαλύψατε τὴν γραφῆν τὸ 700 μετὰ Χριστὸν!!!! 

Μὸνον μὲ ἄναρθρες κραυγὲς θὰ μιλᾶτε, ἐὰν σᾶς πάρομε τὶς Ἑλληνικὲς ῥίζες ἀπὸ τὴν γλῶσσαν σας, ἐνῶ ἀκόμη καὶ τώρα, τὸ 2010, δὲν ἔχετε καταφέρει νὰ δημιουργήσετε λέξεις γιὰ τὴν Ἱατρικὴν, Ῥαδιοφωνίαν, Τηλεόρασιν καὶ γενικῶς περὶ τῆς ἐπιστήμης!!!! Τὰ ἀρχαῖα Γερμανικὰ εἶναι πρόσφατα, εὔκολα καὶ τὰ μιλᾶτε καθημερινῶς… ἄναρθραι κραυγαί!!!! 

Ἀντιδρῶμε, κορνάρομεν, ἐκνευριζόμεθα καὶ μουτζῶνομε, διότι τὸ ἐλεύθερον καὶ τὸ εὖ ζεῖν, εἶναι κατὰ φῦσιν τοῦ Ἕλληνος γνώρισμα!!! Ἐνῶ ἐσεῖς γεννηθήκατε μαϊμοῦδες μὲ λουρὶ… βλέπε Μέρκελ… ἀτόφιον δεῖγμα γερμανικῆς μαϊμοῦς!!! Μέχρι πρότινος εἴσθαι κοσμίως γνωστοὶ γιὰ τὸν παράφρονα γερμανοεβραῖον Χίτλερ καὶ τὴνΓερμανικὴν κατσααρίδα!!! Τώρα ἔχετε τὸ κάλλος τῆς Μέρκελ καὶ τὸ γονάτισμα τῆς φυλῆς σας στοὺς ἑβραίους!!! 

Κάθε παράγραφὸς σου βλᾶκα Boeting, ἐνδυναμώνει τὸ μέγεθος τῆς ΜΑΛΑΚΙΑΣ σου!!! 

Ἡ ἕκτη ἤπειρος, εἶναι ἡ Ἀτλαντίς!!! Ῥίξε μιὰ ματιὰ σὲ δορυφορικὲς φῶτο, καὶ θὰ ἰδῇς δύο πρὰγματα νὰ ξεχωρίζουν… τὰ κυκλώπεια τείχη τῆς Ἀτλαντίδος εἰς τὰ βάθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ, καὶ τὴν ΜΑΛΑΚΙΑΝ σου, νὰ ἀρνεῖται νὰ κατανοήσῃ τὸ εὐνόητον!!!! 
Τὸ ‘τραπέζι’, καὶ δὲν θὰ ἀναλωθῶ εἰς τὴν ἐτυμολογίαν τῆς λέξεως, εἶναι συμπόσιον γιὰ ἐμᾶς, καὶ ὄχι διεγερτικὴ πρᾶξις, γιὰ τὴν διεύρυνσιν τῆς ὁπῆς τοῦ πρωκτοῦ μας!!! Εἴμεθα φιλόξενοι, καὶ σᾶς πηδὰμε ἐὰν χρειασθῇ!!! Ξέρεις ἐσὺ… ὅπως τὸ ’40…. 

Παραμένομεν ἀδρανεῖς τὴν στιγμὴν ποῦ τὰ ἔθνη τῆς Γῆς προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐξοντώσουν, ἀλλὰ ΜΑΛΑΚΑ Boeting, ἐὰν μᾶς τσαντίσῃς, δὲν θὰ προλάβῃς νὰ κατανοήσῃς τὶ ἐστὶ Ἕλλην, διότι τὸ κεφάλι σου θὰ εἶναι τροφὴ γιὰ τὰ ποντίκια!!! 

Λοιπὸν ἑβραῖε Boeting, ἐντροπία τῆς φυλῆς σου, ἄν καὶ σὲ σιχαίνομαι, σοῦ στέλλω αὐτὸ σὲ παγκόσμια κλίμακα, Εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κυνο-βούλειον, εἰς τὴν πρεσβεῖαν τῆς Ἑλλάδος στὸ Βερολίνο, εἰς τὸ Γερμανικὸν σιδεράδικο, συγγνώμη καγκελαρία, γραφεῖον Μέρκελ, περιοδικὸν Focus ἐλπίζοντας τὸ σύστημα νὰ τὸ διατηρήσῃ ὤστε νὰ τὸ διαβάσῃς, 

Δ Ι Ο Τ Ι 

Ἐπειδὴ δὲν ἔχει διὰ νόμου καταργηθῇ παγκοσμίως ἡ μονομαχία μεταξύ ἀνδρῶν διὰ θέματα ΤΙΜΗΣ, ἐὰν γνωρίζῃς τὴν λέξιν καὶ ἐπειδὴ προσβάλῃς αὐτὴν μὲ τὶς ΜΑΛΑΚΙΕΣ ποὺ γράφῃς συνεχῶς διὰ τὴν Πατρίδα μου καὶ ἐπειδὴ τὸ Σύνταγμα μὲ ὑποχρεώνει νὰ ὑπερασπίζομαι αὐτὴν ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ΑΙΜΑ μου,

ΣΕ ΠΡΟΚΑΛΩ ψευτογερμανὲ ΔΗΜΟΣΙΩΣ, νὰ πολεμήσῃς μαζὶ μου μέχρι θανάτου, σὲ κοινὴ Παγκόσμια Θέα, μὲ σπαθὶ, μαχαίρι ἤ γυμνὰ χέρια, γιὰ νὰ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ποῦ σοῦ προσφέρω…

ΝΑ ΠΕΘΑΝΗΣ ὡς βάρβαρος,ἀπὸ τὰ χέρια ψυχωμένου Ἕλληνος!!!!!! 

Ἀναμένω δημοσίας ἀπαντήσεὼς σου. 

Δεσποτάκης τῆς Δα-μητρὸς
Ἕλλην.

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply