Δῆμοι ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ διανομὴ ἀγροτικῶν προϊόντων.

Δῆμοι ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ διανομὴ ἀγροτικῶν προϊόντων.Θὰ προσπαθήσω σήμερα νὰ συγκεντρώσω ἐδῶ, στὸν βαθμὸ ποὺ μοῦ εἶναι δυνατὸν βέβαια κάτι τέτοιο, ὅλες τὶς ἀπαραίτητες διευθύνσεις δήμων ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ τὴν διακίνησι προϊόντων ἄνευ μεσαζόντων, στὴν Ἀττική. Ἰδίως πατάτας, ἀλλὰ καὶ λοιπῶν γεωργικῶν προϊόντων. 

Ἡ ἀρχὴ, ὅπως γνωρίζετε ἤδη,  στὴν Ἀττικὴ ἔγινε μὲ τὸν Δῆμο Παλλήνης.  
Οἱ 125 τόνοι πατάτας θὰ διανεμηθοῦν αὔριο Σάββατο καὶ μεθαύριο Κυριακή,  στην περιοχὴ τῆς Παλλήνης.
Ἡ διανομὴ ἀφορᾷ σὲ παραγγελίες ποὺ ἔχουν γίνει ἔως τὴν Πέμπτη 8 Μαρτίου. (Ἐχθές.)

Ἐπεὶ δὴ πιστεύω πὼς ὁ Δῆμος Παλλήνης θὰ συνεχίσῃ αὐτὸ τὸ δύσκολον ἔργο, ἂς κρατήσουμε τὴν ἠλεκτρονική του διεύθυνσι, καθῶς καὶ κάποια χρήσιμα τηλέφωνα. 
(Πατᾶτε στὸν σύνδεσμο τοῦ Δήμου καὶ σᾶς μεταφέρει στὴν σελίδα παραγγελιῶν ἢ στὴν ἐκάστοτε ἀνακοίνωσιν.)

Δῆμος Παλλήνης καὶ ἀνακοίνωσις γιὰ τὴν διανομὴ ἐδῶ Τηλέφωνα: 210 6604600, 210 6600703, 2106600720 (καὶ ἄλλα τηλέφωνα τοῦ Δήμου ἐδῶ)

Ἀκολούθησε ὁ Δῆμος Γαλατσίου πολὺ γρήγορα.  
Στὴν σελίδα του  μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὴν ἀνακοίνωσιν ἐδῶ.
Αἰτήσεις γιὰ ἀγορὰ πατάτας γίνονται εἶτε  αὐτοπροσώπως στὸ Δημαρχεῖον (Ἀρχιμήδους 2 καὶ Ἱπποκράτους), εἶτε μέσῳ ἠλεκτρονικῆς ἐγγραφῆς ἐδῶ.
Οἱ αἰτήσεις ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὴν Δευτέρα 5 Μαρτίου καὶ λήγουν σήμερα, Παρασκευὴ 9 Μαρτίου. Θὰ ἀνακοινωθοῦν οἱ ἡμερομηνίες διανομῆς ἀπὸ τὸν Δῆμο.  
Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 210-2143300.

Δῆμος Κηφισιᾶς ἐπίσης συμμετέχει στὸ πρόγραμμα. 
Αὔριο 10 Μαρτίου καὶ μεθαύριο 11 Μαρτίου,  θὰ γίνεται διανομὴ πατάτας Νευροκοπίου   στὸν παράδρομον τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν Λαμίας, στὴν Νέα Κηφισιά καὶ στὶς ὁδοὺς Κηφισοῦ, Ἑρυμάνθου καὶ Ἀγραύλης, ἀπὸ τὶς 8:00 τὸ πρωΐ καὶ μετά. 
Ὁ Δῆμος Κηφισιᾶς θὰ διανείμῃ κι ἄλλα προϊόντα.  Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 213 007100

Δῆμος Πεντέλης συμμετέχει, καὶ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε  στὴν σελίδα του τὸ ἔντυπον ἐδῶ. Ὁ Δῆμος Πεντέλης ἀνακοινώνει ἐπίσης πὼς θὰ διατεθοῦν ἀμνοερίφια μὲ κόστος 6,5 περίπου ἀνᾷ κικό, συσκευασίες ἐλαιολάδου τῶν 5 κιλῶν μὲ τιμὴ 16 εὐρῶ καὶ μέλι θυμαρίσιο τῶν 700 γραμμαρίων μὲ 8 εὐρῶ. 
Νομίζω εἶναι μία θαυμασία εὐκαιρία γιὰ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς νὰ προμηθευτοῦμε κι ἄλλα εἴδη. Τοὐλάχιστον γιὰ ὅσους εἶναι κοντά.
Οἱ παραγγελίες γίνονται εἶτε ἠλεκτρονικῶς στὴν ἠλ. διεύθυνσιν:   [email protected],  εἶτε ἀποστέλλοντάς τό ἔντυπον μέσῳ τηλεομοιοτύπου (fax)  στὸ 210- 6132333).

Δῆμος Λυκόβρυσης-Πεύκης. Τὴν Παρασκευή, 16 Μαρτίου, στὶς 9:00, στὴν πλατεία Πέρου (Ἁγίου Παντελεήμονος καὶ Δαγκλῆ) θὰ διατεθοῦν πατᾶτες.
Παραγγελίες θὰ γίνονται ἀπὸ τὴν Δευτέρα 12 Μαρτίου στὰ τηλέφωνα  2106145125, 2106145137, 2106145100.

Δῆμος Ἑλληνικοῦ Ἀργυρουπόλεως. Ἐπίσης ἔχει διανείμει 80 τόνους πατάτας, μέσῳ τοῦ συνεταιρισμοῦ Νευροκοπίου. Ἐξακολουθεῖ τὶς δράσεις του ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει κάποια ἀνακοίνωσις αὐτὴν τὴν στιγμή. 

Δῆμος Βύρωνος. Τὴν Κυριακὴ 11 Μαρτίου  γίνεται ἡ πρώτη διανομὴ 60 τόνων πατάτας καὶ μέσα στὴν ἐπομένη ἑβδομάδα θὰ διανέμονται πατᾶτες καθημερινῶς, βάσει ἀριθμοῦ παραγγελίας. Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Δήμου ἐδῶ
Ὁ Δῆμος ἐξακολουθεῖ νὰ δέχεται αἰτήσεις γιὰ παραγγελίες ἐδῶ (αἴτησις). Τηλέφωνα πληροφοριῶν: (κυρία Εἰρήνη Μανωλᾶ) 210-7652511, 213 2008658.

Δῆμος Καισαριανῆς, μὲ ἠλεκτρονικὴ δυνατότητα παραγγελίας ἐδῶ, ἢ ἐγγράφως στὸ δημαρχεῖο, στὴν διεύθυνσιν: Βρυούλων καὶ Κλαζομενῶν ἢ τέλος, τηλεομοιοτυπικῶς στὸ 210 72 95 917. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 210 72 96 601-8 καὶ 2010763-4. Οἱ παραγγελίες θὰ γίνονται δεκτὲς ἔως σήμερα, 9 Μαρτίου.

Δῆμος Ἡλιουπόλεως. Οἱ παραγγελίες γίνονται ἀπὸ πρὸ χθές, 7 Μαρτίου,  μὲ γραπτὲς αἰτήσεις, καθημερινῶς, ἀπὸ 9:00-15:00 στὰ γραφεῖα τῆς κοινωνικῆς ὑπηρεσίας. Ὑπεύθυνος Χρῆστος Γιαννάκης. Τηλέφωνα: 210 9970053 (Κ.Κούτρας), 210 9970055 (Β. Ῥάπτη), 210 9970048 (κ. Α. Πίκη).
Ἡ παράδοσις θὰ γίνῃ στὴν πλατεία Π. Πατρῶν Γερμανοῦ (ΙΚΑ), μετὰ ἀπὸ ἀνακοίνωσιν τοῦ Δήμου. 

Δῆμος Ζωγράφου. Ἔχει ἤδη κλείσει παραγγελίες τῶν 50 τόνων καὶ ἡ διανομὴ θὰ γίνῃ μέσα στὶς ἐπόμενες ἡμέρες. Ἀνακοίνωσις τοῦ Δήμου ἐδῶ. Προφανῶς θὰ ἀκολουθήσουν καὶ νέες παραγγελίες. 

Ὁ Δῆμος Βριλησσίων. δέχεται ἠλεκτρονικῶς παραγγελίες καὶ ἐγγράφως, στὴν διεύθυνσιν: Δημητρίου Βερνάρδου 23, (Δημαρχεῖον) καὶ πληροφορίες δίδονται στὰ τηλέφωνα: 213-2050500 & 599.  Ἡ Συλλογὴ τῶν αἰτήσεων ξεκίνησε τὴν Τρίτη 6 Μαρτίου καὶ θὰ περατωθῇ στὶς 13 Μαρτίου. Ἡ διανομὴ θὰ γίνῃ τὸ Σάββατο 19 Μαρτίου, μετὰ τὶς 9:00, στὸν χῶρο τῆς πρώην ναυτικῆς βάσεως, στὴν ὁδὸ Καλιανίου. 

Δῆμος Ἀμαρουσίου. Συλλογὴ αἰτήσεων ἀπὸ 7 Μαρτίου ἔως καὶ 13 Μαρτίου μόνον μὲ τὴν ἀστυνομικὴν ταὐτότητα, στὸ Δημαρχεῖον, 9:00-14:00. 
Παραλλήλως θὰ διατεθοῦν ἐλαιόλαδον Μάνης, σὲ δοχεῖα τῶν 5 λίτρων πρὸς 14,5 εὐρῶ τὸ δοχεῖον.
Μέλι  Ἡρακλείου πρὸς 15 εὐρῶ οἱ σὲ συσκευασίες τῶν  δύο κιλῶν. 
Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας:  213-2038308, 390, 254, 080, καθημερινές καὶ Σαββατοκύριακα: 213-2038000 καὶ 080.

Ὁ Δῆμος Ἀλίμου μεσολαβεῖ γιὰ ἐλαιόλαδον ἀπὸ τὴν Μεσσηνία, σὲ συσκευασίες τῶν 5 λίτρων καὶ  μὲ τιμὴ 13 εὐρῶ. Οἱ παραγγελίες (ἔως 29 Μαρτίου) ἐντύπως στὸ Δημαρχεῖον, στὸ ΚΕΠ καὶ στὰ ΚΑΠΗ τοῦ Ἀλίμου.. Μὲ ἠλεκτρονικὸν μήνυμα στὸ [email protected] (νὰ ἀναγράφεται τηλέφωνον σταθερόν καὶ κινητόν, καθῶς καὶ διεύθυνσις κατοικίας, ὀνοματεπώνυμον καὶ ποσότης. Τέλος δέχεται καὶ τηλεφωνικὲς παραγγελίες στὰ 213 2008043, 213 2008044, 213 2008074 (Δημαρχεῖον,  10:00–14.00) ή 6932437229, 6971625182, 6974110064 (ὁμάς ἐθελοντῶν,  17:00–20:00).  
Τὸ σημεῖον καὶ ἡ ἡμέρα παραλαβῆς θὰ ἀνακοινωθοῦν ἀπὸ τὸν Δῆμο.

Ὁ  Δῆμος Ἁγίων Ἀναργύρων-Καματεροῦ θὰ προμηθεύσῃ στοὺς δημότες του πατάτα κι ἐλαιόλαδον. Οἱ παραγγελίες γίνονται γραπτῶς, στὸ Δημαρχεῖον Ἁγίων Ἀναργύρων (Λ.Δημοκρατίας 61) 8:00-18:00 καὶ στὸ δημαρχεῖον Καματεροῦ (Λ.Φυλῆς 52) ἐπίσης τὶς ἴδιες ὧρες.  Ἡ διανομὴ θὰ γίνῃ μετὰ ἀπὸ ἐνημέρωσιν τοῦ Δήμου γιὰ ἡμέρα καὶ χῶρο. Ὑπεύθυνος Σωτήριος Καμαρινόπουλος καὶ τηλ. 213 2023656 (Βάσω Σταγάκη.)

Δῆμος Ἁγίου Δημητρίου. Οἱ παραγγελίες γίνονται εἶτε ἠλεκτρονικῶς στὸ [email protected], εἶτε τηλεομοιοτυπικῶς στὸ 2109714303. (Ὅλη ἡ ἀνακοίνωσις ἐδῶ)
Παραλλήλως ὁ Δῆμος  ἔχει ξεκινήσει συζητήσεις μὲ Δῆμο τῆς περιφερείας, πρὸ κειμένου νὰ παράσχῃ διαρκῶς φθηνὰ τρόφιμα στοὺς δημότες του.Ἔντυπον παραγγελίας ἐδῶ κι ἐδῶ.

Δῆμος Ἁγίας Παρασκευῆς ἔχει μίαν ἀνακοίνωσιν στὴν σελίδα του, ποὺ διαβάζετε ἐδῶ κι ἐδῶ. Ἀναμένουμε περισσότερες πληροφορίες συντόμως. 

Δῆμος Ἁγίας Βαρβάρας ἐπίσης συμμετέχε στὴν διανομὴ πατάτας. Αἰτήσεις γίνονται εἶτε ἐγγράφως σὲ κάποια ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ ἔχουν ὁριστεῖ, (Δημαρχεῖον: Ἀριστομένους 8, τηλ.: 213 201 9300, 1ον ΚΑΠΗ Καλατζάκου 7, τηλ.:210 5690075, 3ον ΚΑΠΗ, Παπαδιαμάντη 267, τηλ.: 210 5696511  ΚΕΦΑ,  Ἡρακλείου 20, τηλ.: 5691161 καὶ στοὺς παιδικοὺς σταθμούς, μόνον γιὰ τούς γονεῖς τῶν νηπίων.) Τηλέφωνα γιὰ πληροφορίες 213 2019373, 8:00-15:00.   εἶτε ἠλεκτρονικῶς ἐδῶ: [email protected] Πληροφορίες περισσότερες ἐδῶ. Θὰ ἀκολουθήσῃ διάθεσις κι ἄλλων προϊόντων.

Δῆμος Περιστερίου ἤδη διανέμει πατᾶτες, ἀπὸ τὶς 2 Μαρτίου 2012, Θηβῶν κι Ἀναπαύσεως. (30 κιλὰ μὲ 6 εὐρῶ.)  Προσωρινῶς, ἂν καὶ βρίσκεται σὲ συνεννόησιν μὲ παραγωγούς, δὲν ἔχει ἀνακοινώσει κάτι γιὰ ἄλλα προϊόντα.

Δῆμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ἐπίσης συμμετέχει. Ἡ πατάτα προέρχεται ἀπὸ τὴν Θήβα, μὲ τιμὴ 5 εὐρῶ τὰ 30 κιλά καὶ ἡ διανομὴ γίνεται σήμερα ἔως τὸ μεσημέρι. (Πληροφορίες ἐδῶ).
Πιστεύω πὼς ἐπίσης θὰ συνεχίσῃ νὰ προσφέρῃ τέτοιου εἴδους  ὑπηρείσίες στοὺς δημότες του.  Τηλέφωνα γιὰ πληροφορίες: 213 2074600 ἢ στὸ Δημαρχεῖον, Καραολῆ καὶ Δημητρίου.

Δῆμος Κορυδαλλοῦ συμμετέχει μὲ πατᾶτες καὶ ῥύζι.Οἱ αἰτήσεις γίνονται εἶτε ἠλεκτρονικῶς (www.korydallos.gr) εἶτε στὸ δημαρχεῖον, Γρ. Λαμπράκη 231, 3ος ὄροφος, ἀπὸ 8 ἔως καὶ 15 Μαρτίου, 9:00-18:00. Οἱ τιμὲς ἀνᾷ κιλό, εἶναι γιὰ τὰ ῥύζια (συσκευασίες τῶν 5 κιλῶν) 0,95 καρολίνα, 0,85 γλασσέ, 0,75 μπονέ. (Ἔνωσις ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν Ν. Σερρῶν «ὁ ὀρυζόμυλος») καὶ γιὰ τὶς πατᾶτες ἀπὸ τὰ Λευκόγεια Νευροκοπίου, 0,30 εὐρῶ, σὲ συσκευασίες τῶν 20 κιλῶν. (6 εὐρῶ.)

Δῆμος Ἀχαρνῶν συμμετέχει στὸ πρόγραμμα μὲ πατᾶτες Νευροκοπίου. Οἱ αἰτήσεις γίνονται εἶτε ἠλεκτρονικῶς ἐδῶ εἶτε στὸ Δημαρχεῖο ἐγγράφως, Φιλαδελφείας 87 καὶ Μπόσδα, ἀπὸ 8 ἔως καὶ 15 Μαρτίου. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: καθημερινῶς 213 2072300, 213 2072468 (Μαρία Καλογιάννη, Δημήτρης Πουραΐμης) καὶ 213 2072300 γιὰ τὰ Σαβββατοκύριακα. 

Ὁ Δῆμος Σαρωνικοῦ ἐπίσης συμμετέχει στὴν πατάτα ἀπὸ τὸ Νευροκόπι. Πληροφορίες ἐδῶ. Οἱ αἰτήσεις γίνονται εἶτε ἠλεκτρονικῶς εἶτε στὸ δημαρχεῖον καὶ στὰ καταστήματα τῶν τοπικῶν κοινοτήτων, 7:30-15:30. Ἡ διανομὴ θὰ πραγματοποιηθῇ στὶς 18 Μαρτίου, μετὰ τὶς 9:00, στὸν χῶρο σταθμεύσεως δίπλα στὸ Δημαρχεῖον.  Τηλέφωνα:  Καλύβια – 2299 320300 καὶ 320310, Ἀνάβυσσος – 22910 41220 (ἐσωτ. 6), Παλαιὰ Φώκαια – 22910 38721 (ἐσωτ. 121), Σαρωνίδα – 22910 54444 (ἐσωτ. 2) καὲ Κουβαρᾶς – 22990 69422.

Δῆμος Κρωπίας, σὲ συνεργασία μὲ τοπικοὺς παραγωγούς, μεριμνᾶ ὡςτὲ νὰ φθάσουν τὰ φθηνότερα (καὶ τοπικὰ κυρίως) προϊόντα στοὺς καταναλωτές. Πρὸς τοῦτο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὴν σχετικὴν  ἀνακοίνωσιν ἐδῶ. Ἐπίσης μεριμνᾶ ὥςτὲ νὰ φθάσουν τὰ προϊόντα τῶν τοπικῶν παραγωγῶν καὶ σὲ ἄλλους δήμους. 

Κατὰ πῶς βλέπετε, ὁ χορός τῶν δημάρχων καλὰ κρατεῖ.
(Βέβαια, δὲν γίνεται νὰ ἀγνοήσουμε πώς ὅλοι αὐτοὶ συνέβαλαν ἀποφασιστικῶς στὸ νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖον ποὺ εἴμαστε σήμερα, ἀλλὰ ἂς ὄψεται ποὺ ὁ κόσμος πεινᾶ καὶ πρέπει νὰ φάῃ…)
Σὲ κάποιους δήμους ἔχουν συγκροτήσει κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, τὰ ὁποῖα σαφῶς καὶ προσφέρουν μεγάλες ὑπηρεσίες. Ὅμως ἔχω κάποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ εἶδος τῶν ἀγαθῶν ποὺ διακινοῦν.

Ὅπως ὅμως πρὸ ἀνέφερα, τὸ θέμα εἶναι νὰ ὑπάρξῃ φθηνὴ τροφή. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν, πρὸς ὥρας, βάζουμε στὴν ἄκρη κάθε ἐπιφύλαξιν καὶ φροντίζουμε νὰ βοηθήσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους συμπολίτες μας νὰ ἀποκτήσουν πρόσβασιν   στὴν ἀγορὰ τῶν παραπάνω προϊόντων.

Ἐλπίζω νὰ βοήθησα κάπως μὲ τὴν συγκεντρωτικὴ αὐτὴν λίστα.
Ἀκόμη κι ἐὰν ὁ δικός μας δῆμος δὲν συμπράττῃ, σίγουρα κάποιος ὅμορος θὰ ὑπάρχῃ γιὰ νὰ ἀπευθυνθοῦμε.  (Ὁ δικός μας δήμαρχος δὲν ἔχει πάρει εἴδησι… )

Φιλονόη.  

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δῆμοι ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ διανομὴ ἀγροτικῶν προϊόντων.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δῆμοι ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ διανομὴ γεωργικῶν προϊόντων. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply