Οἱ αἰώνιοι Τοῦρκοι!

Λίγο πρὶν τὰ μεσάνυχτα τῆς 15ης Φεβρουαρίου σ᾿ ἕνα σκοτεινὸ πάρκο τῆς Βὸρμς (Worms) οἱ ὑπὸ τοῦ προδοτικοῦ καθεστῶτος φερμένοι καὶ ἀποθρασυμένοι Τοῦρκοι τῆς Εὐρώπης ἔδωσαν ἕνα ἀκόμη δεῖγμα τῆς ἀληθινῆς καί, μάλιστα, μὴ δυναμένης κἂν χάριν τῶν προσχημάτων νὰ παραλλαχθῇ, φύσεώς τους:

Συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply